کشف نخستین ستاره بازنشسته

~(neda)~

کاربر فعال
"بازنشسته"
رصدخانه هرشل سازمان فضایی اروپا اولین تصاویر از کمربند غبار بوجود آمده از برخورد سیارکها یا دنباله دارها با هم را در اطراف یک ستاره «زیر غول» - ستاره ای که مانند ستاره های غول معمولا" دارای رده طیفی K وM بوده ولی درخشندگی آنها کمتر است- منتشر کردند که دارای یک سیستم سیارهای است.ستاره هایی مانند خورشید پس از میلیونها سال احتراق مداوم هیدروژن در هسته آنها، این ذخیره سوخت مرکزی را تخلیه کرده و شروع به سوزاندن آن در لایههای اطراف هسته میکنند. در این مرحله ستارگان به زیر غول و در مراحل بعدی به غولهای قرمز تبدیل میشوند.
حداقل در دوره زیرغول، سیارات، سیارک ها و کمربندهای دنباله دار اطراف این ستاره های بازنشسته باقی میمانند اما به رصد برای اندازهگیری ویژگی های آنها نیاز است. یک رویکرد برای این کار، بررسی صفحات غبار در اطراف ستارگان است که با برخورد جمعیت های سیارک ها یا دنباله دارها بوجود می آیند.ستاره شناسان با استفاده از رصدخانه هرشل توانسته اند پرتوهای درخشان اطراف ستاره «کاپا تاج شمالی» را کنار بزنند که نشانگر وجود یک صفحه غبار است. این ستاره که با تفاوت ۱.۵ جرم خورشیدی، کمی از خورشید سنگینتر است، حدود ۲.۵ میلیارد سال سن داشته و در فاصله حدود ۱۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد.بر اساس مشاهدات زمینی، این ستاره از یک سیاره غولپیکر با جرم حدود دو برابر سیاره مشتری برخوردار است که در فاصله ای معادل کمربند سیارکی منظومه شمسی از ستاره خود میگردد. سیاره دوم مورد تردید است، اما جرم آن بخوبی محدود نیست.مشاهدات هرشل به ارائه تصاویر نادر از حیات سیستم های سیاره ای در اطراف ستارگان زیر غول پرداخته و پژوهش جدیدی از ساختار سیارات و سیستم صفحه آن ممکن ساخته است.صفحه غبار اطراف کاپا تاج شمالی بر خلاف منظومه شمسی در تمام طول حیات آن بطور دست نخورده باقی مانده، در حالیکه دیسک خورشید در دورهای موسوم به عصر آخرین بمباران سنگین در حدود ۶۰۰ میلیون سال پس از شکلگیری خورشید از بین رفته است.

4-1274.jpgایسنا
 
بالا