ترجمه فارسی نماز

avazhe

کاربر جدید
"منجی دوازدهمی"
*معنی فارسی نماز*بسـم الله الرحمن الرحیم: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

الحمد لله رب العالمین: ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است

الرحمن الرحیم:بخشنده و بخشایشگر است

مالک یوم الدین:خداوندی که صاحب روز جزا است

ایاک نعبد و ایاک نستعین: پروردگارا تنها تو را می پرستیم وتنها از تو یاری می جوییم .

اهدنا الصراط المستقیم:ما را به راه راست هدایت فرما!

صراط الذین انعمت علیهم:راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی

غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین: نه راه کسانی که بر آنان غضب کردی و نه گمراهان!


________________________________________________

قربة الی الله:

برای نزدیک شدن بخدا
الله اکبر:

خدا بزرگترین ( و برترین ) است
بسـم الله الرحمن الرحیم:


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
الحمد لله رب العالمین:

ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است
الرحمن الرحیم

بخشنده و بخشایشگر است
مالک یوم الدین

خداوندی که صاحب روز جزا استایاک نعبد و ایاک نستعین:

)پروردگارا تنها تو را می پرستیم وتنها از تو یاری می جوییم

اهدنا الصراط المستقیم:

ما را به راه راست هدایت فرما!
صراط الذین انعمت علیهم:


راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختیغیرالمغضوب علیهم ولا الضالین:

نه راه کسانی که بر آنان غضب کردی و نه گمراهان!
ترجمه سوره قل هوالله

بسم الله الرحمن الرحیم:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
قل هو الله احد: بگو اوست خدای یکتا.

الله الصمد: خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند


لم یلد ولم یولد:

)هرگز( نزاد و زاده نشد

ولم یکن له کفواّ احد
: و برای او هیچ گاه شبیه و مانندی نبوده است.


ترجمه ذکر رکوع

سبحان ربی العظیم و بحمده:

پاک و منزه است پروردگار بزرگ من و او را سپاس می گویم


ترجمه ذکر سجود

سبحان ربی الا علی و بحمده:

پاک و منزه است خداوند بلند مقام من و او را سپاس می گویم.ترجمه تشهد

اشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له:

گواهی می دهم هیچ کس شایسته پرستش جز خداوند نیست یگانه است و شریک ندارد

و اشهدان محمدا عبده و رسوله:و گواهی می دهم محمد بنده و فرستاده اوست.
اللهم صل علی محمد وآل محمد:

خداوندا! درود بفرست بر محمد واهل بیت او
ترجمه سلام

السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاتة:

سلام بر تو ای پیغمبر و رحمت خدا و برکات او بر تو بادالسلام علینا و علی عبادالله الصالحین:

سلام بر ما وبر تمام بندگان صالح خدا.السلام علیکم و رحمة الله و برکاتة:

سلام بر شما ای جمعیت نمازگزاران و رحمت و برکات او بر شما باد.ترجمه تسبیحات

سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر:

پاک و منزه است خداوند و حمد و ستایش مخصوص اوست و معبودی جز او نیست و خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آیدترجمه قتوت

ربنا آتـنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار:

خداوندا در دنیا و در سرای دیگر به ما نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب دوزخ نگه دار!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود مقاله
 
بالا