همراه با اسکله باسعیدو در جزیره قشم

arman

کاربر جدید
"منجی دوازدهمی"
جزیره قشم یکی از مناطق گردشگری پر طرفدار در ایران است این جزیره دارای جاذبه و مکان های دیدنی زیادی می باشد که سالانه گردشگران بیشماری را از تور قشم به خود جذب می کند. اسکله باسعیدو یکی از جا ذبه های زیبا در 144 کیومتری جزیره قشم قرار داردو این اسکله در دوره های اواخر تیموی و اوایل دوره صفوی تعمیر شد و با سنگ های تراشیده شده, روسازی و ساروج بندی شد و وسیع تر گردید. این اسکله به دلیل موقعیت جغرافیایی، محل استقرار انگلیسی ها در جزیره بود. به همین دلیل از این اسکله برای کشتی های جنگی خود و همچنین چون در جزیره اسکان یافته بودند، استفاده می کردند. در سال های اخیر، به همت اداره شیلات قشم، بندرگاه صیادی مناسبی در این اسکله تاریخی احداث گردیده است. از مکان های جذاب این جزیره میشود به درخت انجیر معابد قشم اشاره کرد.
%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.com-qeshm-tour-Quebec-Bushedi-Qeshm.jpg


%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.com-qeshm-tour-Quebec-Bushedi-Qeshm-2.jpg


منبع: http://تورکیش-تورمشهد.com/qeshm-tour
 
آخرین ویرایش:
بالا