♦✿♦ سهم دنیای اسلام از فضای مجازی ♦✿♦

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هم اکنون دو نیم میلیارد انسان در جهان از این فضا استفاده می کنند که سهم مسلمان از آن برای انتقال مفاهیم بلند اسلام ناب و ترویج فرهنگ دینی بسیار ناچیز است و این یک خطر بزرگ در این عرصه است.
دکتر فیروز آبادی، در دیدار با حضرت آیت الله جوادی آملی که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در قم برگزار شد، به ارائه گزراشی از فعالیت شورای عالی فضای مجازی پرداخت.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی 3سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری با هدف شناسایی فضای سالم جهت سیاست گذاری کلان، تصمیم گیری، برنامه ریزی برای آینده بهتر، توسعه علمی در موضوعات سیاسی، طبیعی و بهره برداری بهتر از فضای مجازی تأسیس شده است.

فیروز آبادی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از رویدادها و اتفاقات در فضای مجازی در حال به وقوع پیوستن است و این فضا از حالت ذهنی تبدیل به فضای تصویری شده است، ابراز داشت: هم اکنون دو نیم میلیارد انسان در جهان از این فضا استفاده می کنند که سهم مسلمان از آن برای انتقال مفاهیم بلند اسلام ناب و ترویج فرهنگ دینی بسیار ناچیز است و این یک خطر بزرگ در این عرصه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که هدف دشمن از به وجود آوردن چنین فضایی، برقرار کردن ارتباط منفی، تولید و جمع آوری اطلاعات و سرگرمی بوده است، اظهار داشت: خطر ی که جامعه را بیشتر تهدید می کند استفاده سرگرمی از فضای مجازی به جای بهره گیری از اطلاعات آن است؛ یعنی مردم به رسانه تنها به عنوان یک ابزارسرگرمی نگاه می کنند و این می تواند خطر آفرین باشد.

وی افزود: این شورا، امیدوار است با همکاری سایر نهادهای فرهنگی، بر نامه ریزی دقیق و رصد کردن همه اطلاعات در فضای مجازی فکر و اندیشه سالم که همان بیان آموزه های اسلام ناب است را به مردم جهان معرفی کند تا کمتر مردم دچار آسیب های فرهنگی و معنوی شوند.


:gol::gol::gol:
:gol::gol:
:gol:
 
بالا