این روزها نیستم ، یعنی هستم ! آنجا که باید ، نیستم !

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
این روزها نیستم ، یعنی هستم !
آنجا که باید ، نیستم !
شما هم چراغ باشید ، می آیم ...
همین روزها ..


آقا ســـــــــلام ، باز منـــــــم خاک پایــــتان
دیـــوانه ای که لک زده قلبــــش برایــــــتان

یک کاغـــذ برهنه ی بی مهر و پاکت است
این بار نامــــه ام به تو اتمام حجـــت است


این بار مثنـــوی ست غـــــزل در غم تو مرد

از بس به انتـــــــظار نشست و فریب خورد

در این کلاس ســــرد حضور تو واجب است

این بار چندم است که استاد غایب است؟


دیگر نه ندبــــــه فایــــده دارد نه انتــــــظار

آقا تــــو را به روح غـــــــــــزل هی مرا نکار

این جمعه هم گذشت، نیامد خبـــــــر ز تو

گشتم ولی نبــــــود نشان و اثــــــــــر ز تو


نرگس شکفتــــه است تو را داد می زنـــد

آقا بیا که فاصـــــله فــــــریاد می زنــــــــد

دیشب ستاره سوخت، غزل مرد، گل برید

تا کی به انتظار تو هر جمعه صد شهیــــد؟


این روزها زمیـــــن و زمان زار می زنــــــــد

آیینـــــه سر به سینه ی دیـــــــوار می زند

باران ، غـــــــــرور پنــجره را خیس می کند

اینجا فرشــــــته سجده به ابلیس می کند


تلخ است طعم هر چه غــــزل در گلوی گل

بر باد رفتــــــــــه غنـــــــچه ی پر آرزوی گل

این روزها نمی شــــــــــــود اندوهگین نبود

دلــــــواپس نهایــــــــت تلخ زمیــــــــن نبود


تب کرده مادرم ز غمت مدتـــــی مدیـــــــد

هذیان مادرم شده « آقا خوش آمدیــــد »

امشب دلم هوای تو کرده ست، بد رقـــــم

من جمعه ها عجیب پریشان و عاشقــــــم


آقا ! به حرمــــــــــت نفـــــس اطلسـی بیا

در اضطراب ثانیــــــــــــــه ی بی کسـی بیا

امشب دلم عجیب تو را درد می کشـــــــد

دستم مدام واژه ی « بر گرد » می کشـد


ماهم! اگر تو دیر کنی دل نمی تپـــــــــــد

دیگر دقیقه رد شده از ساعت نــــــــــــــود

این جمعه هم دوباره دلم در غمت شکست

مادر برای آمدنت نـــــــــــــــذر کرده است :

سیصد هزار شاخـــــه ی نرگس بکارد و ...

سیصد هزار قطـــــــــره ی شبنم ببارد و ...


من سیــــزده ترانـــــــــــــــــه بگویم برای تو

من، دختـــری که گم شده در های های تو

حالا به پای مثنـــــــــوی ام سجده می کنم

خود را برای تا به ابـــــد بنــــــــــده می کنم

امضاء : دو چشم خیس و دلی در هوایتـــان

دیوانه ای که لک زده قلبش برایتــــــــــان...
شاعر: منتظری نا شناس
 

آسمان

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"

امضاء : دو چشم خیس و دلی در هوایتـــان

دیوانه ای که لک زده قلبش برایتــــــــــان...

ghalebsahra.persiangig.com_image_11tir_narges.jpgشعر زیبایی بود مخصوصا بیت اول و آخر....ممنون
 
بالا