شعر زیبای رهبر انقلاب در وصف آقا امام زمان (عج)

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
www.mashreghnews.ir_files_fa_news_1394_3_13_1062616_935.jpg


دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است
جان را هوای از قفس تن پریدن است

از بیم مرگ نیست که سرداده ام فغان
بانگ جرس زشوق به منزل رسیدن است

دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم
باری علاج شکر گریبان دریدن است

شامم سیه تر است ز گیسوی سرکشت
خورشید من برآی که وقت دمیدن است

سوی تو ای خلاصه گلزار زندگی
مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است

بگرفته آب و رنگ زفیض حضور تو
هرگل دراین چمن که سزاوار دیدن است

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم
تقدیر قصه دل من ناشنیدن است

آن را که لب به جام هوس گشت آشنا
روزی (امین) سزا لب حسرت گزیدن است
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: montazer

ajmn555

داره دوست میشه
"منجی دوازدهمی"
یا صاحب الزمان
 
بالا