*✿* در بهار طبیعت، قلبمون رو بهاری کنیم *✿*

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"


بهار.jpg

بهار زندگی

فصل، فصل بهار است و بهارِ عمرِ جوانان. بهار عمر می‌آید و می‌رود و دست ما نیست، اما بهار زندگی، بیداری زمین دل و شکوفائی درخت وجود آدمی با باران رحمت الهی است، باید تلاش کرد و به دنبال ابر و باد و باران بود! تا این سرمایه عمر و استعدادهای یخ‌زده در زیر یخبندان زمستان غربت، به بهار امید و رویش تبدیل شود. خداوند توفیقمان دهد و ما را به بهار قلب‌ها نیز برساند که قرآن بهار دل‌هاست.


دعای افتتاح قرآن

روایت شده حضرت امام‌صادقعلیه السلام هنگامی که قرآن را برای خواندن به دست می‌گرفت، اینگونه دعا می نمود(1):به‌نام خداوند بخشایندة بخشایشگر

بارخدایا ! گواهی می‌دهم که این همان کتابی است که از سوی تو بر پیامبرت محمدبن‌عبداله(ص) فروفرستاده شده، و سخن گویای تست که بر زبان پیامبرت جاری گشته است. تو آن را از سوی خویش راهنمای خلق و ریسمانی میان خود و بندگانت قرار داده‌ای.

بارخدایا ! من پیمان و کتابت را گشودم، از این‌رو –خدایا- نگاهم را در آن، عبادت و تلاوتم را اندیشه، و اندیشه‌ام را در آن مایة عبرت قرار ده و مرا از کسانی مقرر دار که به اندرزهای آن پند گیرد و از نافرمانی تو برحذر باشد. و بر گوشم به هنگام تلاوت آن مهرگذار و بر چشمم پرده مپوشان. و تلاوتم را تلاوتی که در آن اندیشه نباشد قرار مده، بلکه مرا آن‌گونه بدار که در آیات و احکامش بیندیشم، و قوانین آئین تو را بکار بندم. و نگاهم را در آن مایة غفلت و تلاوت را بیهوده‌گویی قرار مده که تو خود مهربان و بخشایشگری.

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

جایگاه قرآن و آدابی از تلاوت آن

ابتدا در ارتباط با کلام الهی و قرائت قرآن نکاتی را ذکر می‌کنیم:

1- تفاوت کلام الهی با کلام بشری بمانند فرق بین خدا و انسان است. و فضیلت قرآن بر سایر کلام همچون برتری خدا بر مخلوقات است.2

2- قرآن برتر از همه‌چیز است.3

3- همه سخن ما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد.4 و قرائت قرآن از ذکر خدا برتر است.5

4-« و چون قرآن را تلاوت کنی از شر و وسوسة شیطان به خدا پناه ببر.(نحل/ آیه 98)» « بگو: پروردگار را از وسوسه‌های شیطانی به تو پناه می‌برم وپروردگارا از اینکه[آنها] به پیش من حاضر شوند به تو پناه می‌برم. (مؤمنون/97و98)»

5- قرائت قرآن از روی آن، از قرائت قرآن از حفظ برتر است، و نظر در قرآن عبادت است.6

6- قرآن را باید با طهارت خواند.7 و دهان را پاکیزه نمود.8

7- در احادیث آمده است که: امام‌سجادعلیه السلام قرآن را از همه خوشتر می‌خواند، صدای خود را به هنگام قرائت قرآن چندان بلند می‌کرد که همة اهل خانه می‌شنیدند، و سقاها که از در خانة او می‌گذشتند می‌ایستادند و به قرآن خواندن او گوش می‌دادند. امام‌باقرعلیه السلام نیز در خواندن قرآن آوازی خوش داشت، و چون سحرگاهان از بستر برمی‌خاست و قرآن می‌خواند...9

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: montazer

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

شرح جملاتی از دعا

امامعلیه السلام فرمودند: « گواهی می‌دهم »

یعنی قبل از آنکه قرآن را باز کنم به موضوعاتی که در این دعا ذکر شده شهادت عقلی و قلبی بدهیم و با این ذهنیت و اعتقاد، به سراغ قرائت قرآن برویم.

« نازل شدن قرآن» : قرآن حقیقتی دارد آسمانی،‌که برای فهم ما زمینیان شکل فرودین به خود گرفته و پایین آمده است.

ما نیز باید از غرور و منیّت و خودخواهی‌ها پایین بیائیم و از سوارِ سرابِ خودکامی‌ها پیاده شویم و از پوسته‌ی دل مشغولی‌ها و عادت‌ها به درآییم تا سروش آسمانی قرآن را فرا گیریم.


« از نزد تو» و «ریسمانی متصل میان خود و بندگانت»

قرآن کلام الهی و کتاب هدایت است بمانند ریسمانی است که یک طرفش متصل به خدا و طرف دیگرش متصل به بندگانش هست.

ما این اتصال را نداریم همانطوری که بین ما و خدا فاصله هست بین ما و کلام خدا نیز فاصله هست،‌می‌بایست با بندگی و رنگ خدایی به قرآن متصل شویم و همگام با قرآن مدارج کمال را بسوی خدا آغاز کنیم تا هیچ فاصله‌ای باقی نماند.

«بر شما باد تلاوت قرآن،‌ زیرا که درجات بهشت برابر است با عدد آیات قرآن، و روز قیامت به قاری قرآن گفته می‌شود که بخوان و بالا برو و او هر آیه که می‌خواند یک درجه بالا می‌رود»10


هر آیه بمانند پله‌ای است که درک و دریافت آن و عملی شدن آن در زندگی موجب تعالی و ترقی انسان می‌شود.

«همانا این قرآن همان نور آشکار است و ریسمان محکم و دستگیره‌ی مطمئن و پایگاه بلند و بهترین شفادهنده...» 11

«قرآن ریسمان محکم خداست و دستگیر‌ی مطمئن او و راه نمونه‌ی او که به بهشت می‌رساند و از آتش می‌رهاند با گذشت زمان کهنه نمی‌شود ... بلکه دلیل و برهان است و حجّت بر هر انسان...»12

« قرآن راهنمایی است از سوی تو» «همانا این قرآن به راهی هدایت می‌کند که استوارتر و پاینده‌تر است» (اسراء/ 9)

« خدا به وسیله آن قرآن هر کس را که تابع رضای او باشد به راه‌های سلامتی و ایمنی رهبری می‌کند.»(مائده / 16)

خدا هرکه را از خشنودی او پیروی کند، بوسیله آن [کتاب] به راه‌های سلامت رهنمون می‌شود، و به توفیق خویش آنان از تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون می‌برد و به راهی راست هدایتشان می‌کند.

« هرکه قرآن را بر غیر آن مقدم بدارد خدا او را هدایت می‌کند و هر کس در غیر قرآن هدایت طلبد و علم را در غیر آن بجوید خدا او را گمراه می‌کند »13


www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif


 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"خداوندا، پیمانت را باز کردم

« خدا را دست شما عهدی(کتابی) است که برای شما فرستاد ... همواره همگان را به گوش دادن فرا می‌خواند و پیروان خود را به رضوان الهی می‌رساند...14»

« قرآن پیمان‌نامه‌ای است از خدا برای آفریدگان او، پس وظیفه مسلمان است که در پیمان نامه خود بنگرد و در هر روز پنجاه آیه از آن بخواند. 15»


« قرائت قرآن» : «ای سلمان بر تو باد قرائت قرآن،‌ ... چون مومن قرآن بخواند خدا درهای رحمت را بر او می‌گشاید...»16

«... با خواندن قرآن دل‌های سخت شده‌ی خود را بکوبید(تکان دهید) و نباید همه‌ی توجه‌تان به این باشد که سوره را تمام کنید».17

«مردی که قرآن بخواند و داروی قرآن را بر درد دل خویش نهد و شب را با آن بیدار بماند ... پس به اینگونه افراد است که خداوند بلا را دور می‌کند و دشمنان را مقهور می‌سازد و باران را از آسمان فرومی‌ریزد ...»18

«هنگامی که کتاب خدای متعال را می‌خوانی و به آیه‌ای می‌رسی که در آن امر و نهی است،‌ بار دیگر آن را برای عبرت گرفتن تکرار کن و این کار را از یاد مبر ...»19


www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif


 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
«و بر گوشم به هنگام تلاوت آن مهر مزن»

مهر خوردن گوش‌ها نتیجه‌ی خطاهای قبلی انسان است و اگر این گناهان و کوتاهی‌ها نبود بر گوشهایمان سنگینی و پرده‌ای نبود. اما شنیدن قرآن دارای چهارمرحله است.مراحل شنیدن سروش الهی:

1- به گوش سپردن و بخاطر داشتن کلام الهی.

2- توجه عمیق به بیان الهی و خود را در محضر پیام خدا دیدن.

3- باز شدن گوش دل و باطن و به گوش جان شنیدن ندای الهی.

4- شنیدن قرآن از زبان خدا.

« نقل است که حضرت امام صادقعلیه السلام مشغول نماز بودند که یکباره حالت خاصی به ایشان دست داد و مدهوش بر زمین افتادند وقتی بهوش آمدند از علت آن حالت پرسیده شد فرمودند: آیه‌ای را با زبان قلبم آنقدر تکرار کردم که گویا آن را از صاحب کلام شنیدم. اندامم تاب دیدن قدرت او را نیاورد و از خود بیخود شدم.[xx]»

به بیانی دیگر مهر نخوردن گوش و شنیدن پیام‌الهی دارای چهار مرتبه است:

1- با خواندن قرآن دستورات خدا را می‌شنوی(به آنها آگاه می‌شوی)

2- شنیدن قرآن از زبان پیامبر(ص)

3- شنیدن قرآن از فرشتة وحی

4- شنیدن از خدا


 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

«و بر چشمم پرده قرار مده»

پس بین ما و قرآن و دیدنی‌های آن پرده‌ای است، اصل بر دیدن است و پرده‌ها از خود ما و اعمال ماست، پرده‌ها همان ظلمت درون و مشکلات اخلاقی‌مان است. به برکت قرائت قرآن این امکان فراهم می‌شود که شنیدنی‌‌ها و دیدنی‌هایی داشته باشیم، علاوه‌بر صدا جلوه‌های ملکوتی هست که دیده می‌شوند مثل ملائکه و حکمت اشیاء قرآنی که دست ماست، صورت فرودین و زمینی حقیقتی نورانی است که برای ما و درحد فهم ما در پرده قرار گرفته و بر ما نازل شده است.مراحل دیدن در حال قرائت قرآن:

1- توجه داشتن به معارف قرآنی.

2- غفلت نداشتن و باز شدن چشم بصیرت و دیدن فرشتگان و...

3- دیدن حقایق اشیاء و جلوه‌های اسماء الهی.

4- خدا را دیدن.

«خانه‌ای که قرآن خوانده شود و خدای متعال ذکر شود، برکت آن افزایش می‌یابد و فرشتگان حضور می‌یابند و شیاطین می‌گریزند...» 20
«خدای سبحان در کتاب خود بر بندگان تجلی کرد بی آنکه او را ببینند...21

در این جملات از دعا اشاره‌ای هست به این مقامات و مراحل، یعنی علاوه‌بر امکان چنین حالاتی ایجاد انگیزشی نیز هست برای تحقق این معانی، وقتی که می‌خواهیم قران بخوانیم اگر این جملات زبان حال ما باشد و با پاکی قلب در محضر قرآن باشیم هر یک از ما بهره‌هائی خواهیم داشت.www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

«قرائتم را، قرائتی که در آن تدبّر نباشد قرار مده»

مراحل مختلف خواندن و بهره بردن از قرآن را می‌توان چنین بیان کرد:1- قرائت قرآن

« فاقرؤوا ماتیسّر من‌القرآن» (مزمل/20) (از قرآن هر اندازه‌ که میسّر شد بخوانید»

à« خانه‌های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید... در هر خانه که قرآن زیاد خوانده شود، خیر و برکت آن خانه زیاد می‌شود و اهل آن خانه مشمول عنایات گسترده الهی خواهند شد...» 22

à « از امام‌علی(ع) از تفسیر این آیة شریفه سئوال شد فرمودند: هر اندازه که با آن برای شما خشوع دل و صفای باطن پدید آید.22- ترتیل قرآن

« وَرَتِّل القرآن ترتیلا ً» (مزمّل/ 40)

امام‌صادق(ع) دربارة این آیه فرمودند: « یعنی در خواندن آن درنگ کنی(عجله نکنی) و صدایت را نیکوسازی24»

« ترتیل ادا کردن حق کلمات و جملات قرآن نیز می‌باشد.25»3- تلاوت قرآن

تلاوت به‌معنی «متابعت» بواسطه قرائت یا تدبّر در معنی آیات می‌باشد.26 پس تلاوت‌کننده قرآن آیات آنرا در مقام خواندن و فهمیدن و عمل به آن پیروی می‌کند27 و مفاهیم آنرا بجان خریده و بدنبال قرآن حرکت می‌کند.

à « ... اما شب هنگام راست برپایند، و قرآن را جزءجزء با تأمل و درنگ بر زبان دارند و با خواندن آن اندوهبارند و در آن خواندن، دارووی درد خود را بدست می آورند...»28

à « ... پس بواسطة آنان خداوند بلاء را برطرف می‌کند و بوسیله آنان خداوند از دشمنان انتقام می‌کشد و بخاطر آنان خداوند باران را از آسمان نازل می‌کند ...»29

از بعضی آیات قرآن استفاده می‌شود که ایمان واقعی به کتاب، با تلاوت واقعی(حق تلاوت)، حاصل می‌شود.304- تعقل در قرآن

« انا انزلناه قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون»(یوسف/2)

( ما آن[کتاب آسانی] را بصورت قرآنی عربی نازل کردیم تا اینکه تعقل کنید ).

«همانا کتابی بر شما فرستادیم که در آن یادآوری شما هست آیا اندیشه نمی‌کنید.» (انبیاء/10)


www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif


 
بالا