یزیدنفس..

رهایی

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"
عاشورا،هرروزدرکربلایه دلمان اتفاق می افتد،مراقب باشیم حسین دلمان به دسته یزیدنفس شهیدنشود.
 
بالا