♦♦♦♦قلب خود را با موعظه زنده کنید♦♦♦♦

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
آیت الله مجتهدی تهرانی :

حدیث دارد: (( احی قلبک بالموعظه)) قلبت را با موعظه زنده کن.

در
روایات است گاهی قلب انسان می میرد ، خدا نکند قلب انسان بمیرد.

گناهان قلب انسان را می میراند.

حالا اگر بخواهیم قلب مان زنده شودچه کنیم؟

موعظه ، اگر کسی ما را موعظه کند ، قلبمان زنده می شود...اللهم عجل لولیک الفرج

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
 
بالا