زکات فطره در آینه آحکام

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
به نام خدا
با ارزوی قبولی طاعات و عبادات از همه دوستان و کاربران اینترنتی و همچنین پیشاپیش عید سعید فطر ،عید بازگشت انسانها به فطرت پاک، بعد از یک ماه روزه داری و تقرب به خدا را به همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم.

زکات دو نوع است زکات مال و زکات بدن(1 )که همان زکات فطره است.

شب عید فطر بر افراد واجد شرایط،زکاتی واجب میشود به ناکم زکات فطره که مقدار و موارد مصرف آن را در این پست مینویسیم:

فردی که در شب عید فطر دارای این شرایط باشد زکات فطره بر او واجب میشود

 1. بالغ باشد
 2. عاقل باشد
 3. ینده کسی نباشد
 4. فقیر نباشد
 5. نان خور دیگران نباشد(2)

چنین شخصی باید زکات خود و کسانی که در مغرب شب عید فطر نان خور او هستند، بپرداد..کوچک باشد یا بزرگ مسامان باشد با غیر مسلمان خرج آنها بر او واجب باشد یا نباشد در شهر خود باشد یا در شهر دیگری (یعنی حتی اگر که نان خور اوست به مسافرت رفته باشد باید زکات او را بدهد)(3)


 • مقدار زکات فطره:هر نفر یک صاع که تقریبا 3 کیلو است.(4)
 • جنس زکات فطره:گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا مانند این ها یا پول اینها. )
 • وقت وجوب زکات فطره:شب عید فطر(6)
 • وقت پرداخت زکات فطره: از شب عید تا ظهر روز عید فطر و بهتر است مه رد روز عید بپردازد و اگر نماز عید میخواند بنابر احتیاط واجب باید قبل از نماز عید بپردازد.(7)

_____________________________
1)توضیح المسائل مراجع،ج 2،م 1853
2)توضیح المسائل امام (ره)،م 1991
3)توضیح المسائل امام (ره)،م 1991
4)توضیح المسائل امام (ره)،م 1991
5)توضیح المسائل امام (ره)،م 1991
6)تحریرالوسیله،ج 1،فی زکاة الابدان ،القول فی وقت وجوبها،ص348
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
احکامی از فطریه مهمان !!

* فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب می شود بر او واجب است !

ایت الله مکارم شیرازی: ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (يعنى تصميم دارد مدّتى نزد او بماند) دادن زكات فطره او نيز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان واجب نيست و در صورتى كه بدون رضايت صاحب خانه باشد نيز بنابر احتياط واجب فطره او را بدهد، همچنين فطره كسى كه انسان را مجبور كرده است كه خرجى او را بپردازد.ایت الله سیستانی : فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده و شب را نزد او مانده و نان خور او به حساب می اید هر چند موقتا ،بر او واجب است .


* فطره مهمانی که که بعد از غروب شب عید فطر وارد شده بر صاحبخانه واجب نیست (1)اگر چه پیش از غروب وی را دعوت کرده باشد و در خانه او افطار بخورد .

ایت الله سییستانی : در صورتی که نانخور او حساب شود بنابر احتیاط واجب است و الا واجب نیست .وکسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت میکند ،نانخور وی به حساب نمی اید و فطره اش بر صاحبخانه نیست .

ــــــــــــ______________________ـــ
توضیح المسائل مراجع ص171و 172
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
1ـ کسي که مخارج سال خود و اهل و عيالش را ندارد و کسبي هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و اهل و عيالش را تأمين کند فقير است و دادن زکات فطره بر او واجب نيست. (1)

2 ـ کسي که ديگري بايد فطره او را بدهد واجب نيست فطره خود را بدهد.هر جند آن دیگری فطره ی اور ا نپردازد(2)

3 ـ اگر فطره انسان بر کسي واجب باشد و او فطره را ندهد بر خودش واجب نمي شود.

4 ـ کسي که سيد نيست نمي تواند به سيد فطره بدهد، حتي اگر سيدي نان خور او باشد نمي تواند فطره او را به سيد ديگر بدهد . (3)

5- فقيري که فطره به او مي دهند لازم نيست عادل باشد ولي احتياط واجب آن است که به شرابخوار و کسي که آشکارا معصيت کبيره مي کند فطره ندهند. (4)

6 ـ به کسي که فطره را در معصيت مصرف مي کند نبايد فطره بدهند. (5)

7ـ احتياط واجب آن است که به يک فقير بيش از مخارج سالش و کمتر از يک صاع فطره ندهند. (6)

8 ـ اگر فطره را کنار بگذارد، نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد. (7)

9- اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است که فطره را به جاي ديگر نبرد و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.(8)
__________________________________________________ ______________
1)توضیح المسائل امام،م 1992
2)اگر میزبان فطره را نپردازد :
ایات عظام:امام خمینی،بهجت،تبریزی،خویی،خا منه ای،زنجانی،اراکی،فاضل ،نوری=برخوردش واجب نیست
ایت الله صافی،ایت الله گلپایگانی=اگر شخص غنی نانخور فقیر باشدفطریه او را ندهد بنابر احتیاط واجب غنی فطره خود را بدهد.
ایت الله مکارم،ایت الله سیستانی=بنابر احتباط واجب اگر میتواند خودش بدهدبرگرفته از اموزش فقه فلاح زاده بخش اختلاف فتاوا ص436
3)توضیح المسائل امام(ره)،م 2009
4)توضیح المسائل امام(ره)،م2016
5)توضیح المسائل امام (ره)،م2017
6)توضیح المسائل امام(ره)،م 2018
7)توضیح المسائل امام(ره)م 2032
8)توضیح المسائل امام (ره)م 2035
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
* اگر زکات فطره را به یکی از مصارف هشتگانه که در زکات مال مشخص شده برسانند کفایت میکند ولی احتیاط مستحب ان است که فقط به فقرای شیعه بدهد .(1)

* ایت الله سیستانی زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا بدهد و منظور ،فقرای شیعه است و اگر چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می تواند ان را به فقرای دیگر مسلمانان داد ،ولی در هر صورت نباید به ناصبی داد. (2)

*ایت الله مکارم شیرازی :زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا و مساکین بدهند مشروط بر اینکه مسلمان و شیعه دوازده امامی باشد .(3)
*ایت الله صافی : احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقراء شيعه اثني عشري بدهد اگر چه در شهر ديگر باشند و چون نقل اين زكات به شهر ديگر خلاف احتياط است اگر در شهر خودش فقير شيعه نباشد مال خود را به شهر ديگر ببرد و در آنجا به قصد زكات به شيعه بدهد.(4)


ــــــــــــــــــــــــ
1: امام خمینی ره ،توضیح المسائل مراجع ص176 م 2014
2: توضیح المسائل مراجع ص 177
3: همان ص 177
4: همان ص 177
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
ملاک و معیار در فقیر این است که در اثر نبودن کار دائم یا پیش امدهای زندگی یا کثرت افراد تحت تکفل دچار کمبود و کسر بودجه است و نمی تواند خرج تمام سال خود و کسانی را که تحت سرپرستی او به سر میبرند به دست اورد .(1)
وهمچنین در فتاوای مراجع تقلید چند نکته برداشت می شود و ان این است که کسی که فطره را دریافت میکندفقیری باشد که :

 • دوازده امامی باشد
 • شرابخوار و یا بی نماز و اشکارا معصیت نکند


ــــــــــــــــ_________________
1: تحریر الوسیله ج1 ص 334
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
چند سوال و جواب
1-آیا زکات فطره بر دانشجویی که در خوابگاه سکونت دارد واجب است؟
همه مراجع: اگر مخارج او را پدر و مادر میدهند و نان خور ایشات محسوب میشود،بر عهده آنها است.و اگر دانشجو مستقل است ،بر عهده خودش است.(1)

2-فطریه دانشجویان و سربازانی که به طور رایگان از غذاهای دولتی استفاده میکنند بر عهده چه کسی است؟
همه مراجع (بجزایات عطام صافی ،مکارم،نوری)بر عهده خودش است و چنانچه تمکن مالی نداشته باشد از او ساقط است.(2)
ایت الله نوری:در فرض یاد شده زکات فطره بر کسی واجب نیست(3)
آیت الله مکارم:اگر تمکن مالی دارد بنابر احتیاط واجب خودش بپردازد(4)
آیت الله صافی:هر کدام تمکن مالی داشته باشند بنابر احتباط خودشان بپردازند(5)

3-فطریه دختری که در حال عقداست بر عهده کیست؟(فطریه نامزد)
همه مراجع: اگر نانخور پدرش است بر عهده اوست(6)

4- آیا فرزندی که هنوز متولد نشده، زکات فطره دارد؟
همه مراجع:پرداخت زکات فطره برای بچه ای که در شکم مادر است، واجب نیست،مگر انکه پیش از غروب شب عید فطر به دنیا بیاید(7)

5-ایا زکات فطره را میتوان به پدر مادر خود در صورت مستحق بودن ،پرداخت کرد؟
همه مراجع:اگر پدر و مادر فقیر باشند،بر فرزند واجب است که مخارج آنان را بپردازد و نمیتوان چیزی از زکات فطره را به ایشان داد(8)

6- ایا پدر میتواند زکات فطره خود را به فرزند محتاجش بدهد؟
همه مراجع:اگر فرزندی فقیر باشد بر پدر و مادر واجب است که مخارج آنان را بپردازد و نمیتوان چیزی از زکات فطره به آنها داد(9)(10)

________________________________
___________ _________________
1)عروةالوثقی ،ج 2 زکات الفطره،فصل 2،م2
2)استفتائات امام (ره)ج1،زکات،س17
استفتائات خامنه ای،س 859و860 و 863
استفتائات فاضل،ج1،س 876
استفتائات تبریزی،س780 و781
دفتر وحید،بهجت سیستانی
3)استفتائات نوری،ج2،س302
4)استفتائات مکارم،ج1،س369
5)صافی ،جامع الاحکام1،ج1،س563
6)توضیح المسائل مراجع،م 2008
7)عروي الوثقی،ج2،زکات الفطره،فصل 2 ،م12
8)توضیح المسائل مراجع،م1948
9)توضیح المسائل مراجع،م1948
استفتائات آیت الله خامنه ای،س880
10)برگرفته از رساله دانشجویی،ص135-136
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
با موراد زیر نمیتوان فطریه را داد:

*به پدر و مادر


*فرزند و نوه فقیر.


*متجاهر به فسق(1)


*غیر سید به سید(2)


*به کسی که فقیر نیست


*کسی که فطریه را در جهت معصیت مصرف میکند.(3)
__________________________________________________
1)توضیح المسائل مراجع،م2016
2)توضیح المسائل مراجع،م2009
3)توضیح المسائل مراجع،م 017
 

ندا66

کاربر با تجربه
"کاربر *ویژه*"
10131504-b.jpg
 
بالا