****گزیده ای از احکام روزه(دروغی که روزه را باطل میکند) ****

مفردمذکرغائب

کاربر فعال
"بازنشسته"
دروغ بستن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه و آله)
دروغ بستن از روی عمد به خدا،پیغمبر(صلی الله علیه و آله)و یا امام(:علیه السلام:1:روزه را باطل میکند.
و بنابر احتیاط واجب دروغ بستن به حضرت زهرا (سلام الله علیها) و سایر پیامبران(:S (31):)همین حکم را دارد.(1)

در تمام موراد زیر حکم دروغ را دارد:
با گفتار باشد یا نوشتار یا اشاره یا انجام کاری که از آن،نسبت دروغ فهمیده شود.
به صراحت باشد یا کنایه
دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگری
اخبار باشد یا پاسخ به سوال دیگری

باید توجه داشت که:
بازگویی دروغی که دیگری آنرا ساخته یا گفته، بر وجه نقل قول یا حکایت اشکال ندارد(2)
آخرین نکته اینکه:اگر شخص روزه دار با دروغی که روزه را باطل میکند روزه خود را باطل کند به جهت اینکه افطار کردن با حرام است کفاره جمع واجب میشود.(3)


____________________________________
1) توضیح المسائل مراجع م 1596 نظرات مراجع آورده شده.که نظر همه مراجع به جز مراجعی که نظر آنها جدا گانه آورده میشود بقیه همان نظر بالا را دارند.
آیت الله مکارم=بنابر احتیاط واجب دروغ بستن به خدا،پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)و امامان(:S (31):)پیامبران و جانشینان آنان و حضرت زهرا(سلام الله علیها)
آیت الله بهجت(ره)=دروغ بستن به خدا ،پیامبر اسلام(صلی الله علیه آله)و امامان(:S (31):)پیامبران و جانشینان آنان و حضرت زهرا(سلام الله علیها)
ایت الله سیستانی=بنابر احتیاط واجب دروغ بستن به خدا،پیامبر(صلی الله علیه و آله)و امامان(:S (31):)
2)توضیح السمائل امام (ره)م 1596 تا 1602
3)توضیح السمائل مراجع،م1665
 
بالا