|۩| مربع راهبــــــــردی سال 93 (ضلع اول) |۩|

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
:god17:ترکیب نام سال ۹۳ یک چهارضلعی مفهومی را تشکیل داده است.
دو ضلع از این مربع موضوعاتی کلان (اقتصاد و فرهنگ) و دو ضلع دیگر موضوعات خردتری (عزم ملی و مدیریت جهادی) است؛
با این توضیح که تحقق دو موضوع اول باید مبتنی بر دو کلیدواژهی بعدی باشد.
برای یافت اهمیت و سیر تشکیل این ترکیب که در یک فرایند زمانی چند ماهه از سوی رهبر انقلاب اسلامی پیگیری و منجز شده است.
از نکات مطروحهی ایشان در طول یک سال گذشته مواردی احصا شده است که با کنار هم گذاشتن این قطعات، پازل مشبکی شکل میگیرد که میتواند در تحلیل نام و شعار متفاوت سال ۹۳ مؤثر باشد.


farsi.khamenei.ir_ndata_news_26085_H_139301181756360694_26085.jpg

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
ضلع اول: اقتصاد
farsi.khamenei.ir_ndata_news_26094_H_139301201625300566_26094.jpg

farsi.khamenei.ir_image_ver2_li_star_2.gif
اولین نکته سال


اولین سخنان رهبر انقلاب اسلامی در سال ۹۲ مثل هر سال، سخنرانی ایشان در حرم رضوی بود.
اولین نکتهی اولین سخنرانی در این سال این مطلب بود:

وظيفهی همهی ما اين است كه سعی كنيم كشور را مستحكم، غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سوی دشمن، حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است كه ما مطرح كرديم. در اقتصاد مقاومتی، يك ركن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است.
اقتصاد بايد مقاوم باشد؛
بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است در معرض توطئهی دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند.
(1393/1/1)
 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
farsi.khamenei.ir_ndata_news_26094_H_139301201902470040_26094.jpg


هدف از تحریم فشار بر مردم است

از ابتدای سال حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی و در روزهای پایانی دولت دهم که بحث تحریمهای همه جانبه و تأثیراتش بر اقتصاد و معیشت مردم داغ بود،
رهبر انقلاب در دیداری که با کارگران و فعالان بخش تولید کشور داشتند فرمودند:


«دشمن با تحريم و با فشار اقتصادىِ گوناگون سعى کرد مردم را از ميدان خارج کند. میگويند که ما با مردم دشمن نيستيم. دروغ میگويند؛ راحت، با وقاحت! بيشترين فشار براى اين است که مردم ناراحت شوند، مردم در تنگنا قرار بگيرند، مردم زير فشار قرار بگيرند، شايد بتوانند به اين وسيله بين مردم و نظام اسلامى فاصله ايجاد کنند.
هدف، فشار بر مردم است. اگر چنانچه اين حرکت عظيم اقتصادى، اين جهش اقتصادى، اين برنامهريزى درست،
چه در بخش قانونگذارى، چه در بخش اجرا، در سطوح مختلف، مورد توجه قرار بگيرد،
همهى اين فشارها خنثى خواهد شد.»

(1392/2/7)

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
farsi.khamenei.ir_ndata_news_26085_H_139301181902010557_26085.jpg


ترفند دشمن: گره زدن همه چیز به مسأله هسته ایچند ماه بعد و با روشن شدن خط مشی دولتمردان ایالات متحدهی آمریکا در همان گامهای قبل از مذاکره، رهبر انقلاب یک خط مشی را اعلام کردند و از بروز یک مغالطه ی سیاسی و رسانه ای خبر دادند؛
«پیوند زدن همه چیز به قضیه ی هسته ای»:

«يکى از ترفندها و خلافگويى ها اين است که اينجور القا کنند به افکار عمومى مردم که اگر ما در قضيه ى هسته اى، تسليم طرف مقابل شديم،
همه ى مشکلات اقتصادى و معيشتى و غيره حل خواهد شد؛ اين را دارند تبليغ می کنند.
البته تبليغاتچى هاى خارجى با شيوه هاى کاملاً ماهران هى تبليغاتى خط می دهند،
در داخل هم بعضى از روى ساده لوحى و بدون اين که نيت سوئى داشته باشند

بعضى هم واقعاً از روى غرض همين را دارند تبليغ می کنند که اگر ما در اين قضيه کوتاه آمديم و تسليم شديم در مقابلِ طرف مقابل، همه ى مشکلات اقتصادى و مانند اين ها حل خواهد شد؛ اين خطا است.»

(1392/8/12)

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
farsi.khamenei.ir_ndata_news_26085_H_139301181902240967_26085.jpg


چشممان به دست دیگران نباشد


سه ماه بعد (بهمن ماه) رهبر انقلاب در دیدار خود با مردم آذربایجان راه پیشرفت را نشان دادند.
مضمونی که بعدتر هم در سخنرانی های ایشان مطرح شد:

«تا وقتى که ما چشممان به دست دیگران باشد، دنبال این باشیم که کدام مقدار از تحریم ها کم شد،
کدام مقدار چنین شد، فلان حرف را فلان مسئول آمریکایى گفت یا نگفت -
تا وقتى دنبال این حرف ها باشیم - به جایى نمی رسیم.»
(1392/11/28)

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
farsi.khamenei.ir_ndata_news_26085_H_139301181902370641_26085.jpg


ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی

طرح مسأله ی اقتصاد مقاومتی در سال ۸۹ صورت گرفت، در سال ۹۱ تفصیل بیشتری پیدا کرد و در سال ۹۲ مورد تأکید ویژه ی رهبر انقلاب قرار گرفت و به حیطه ی گفتمانسازی ایشان وارد شد.
تأکید بر اقتصاد مقاومتی درونزا اما برونگرا در برابر گفتمانی که اعتلای اقتصادی کشور را در برون گرایی صرف میدید، امری معنادار می نمود.


از ابتدای سال جاری، بررسی سندی بالادستی که سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی بود در دستور کار نهادهای علمی و تقنینی کشور قرار گرفت؛
سندی که بر روی کلمه به کلمه ی آن فکر شده و محتوای آن برونداد جلسات کارشناسی بود.
اواخر بهمنماه سال ۹۲ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نهایی شد و از سوی رهبر انقلاب به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. تنها ۱۰ روز مانده تا پایان سال ۹۲، رهبر معظم انقلاب دو دیدار مهم در این خصوص داشتند. دیدار اول
با سران قوا بود و دیدار دوم با شرکت مسئولان، فعالان و صاحبنظران اقتصادی.
رهبر معظم انقلاب در این دو دیدار به تبیین سیاستهای کلی ابلاغشده ی اقتصاد مقاومتی و توضیح و شرح این طرح راهبردی پرداختند.
آیت الله خامنه ای در این دیدار فرمودند:

«مجموعه ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده ی از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است؛
متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است.»

(1392/12/20)
 
بالا