نوع آرایش شما چیست خواهرم ؟

لاهوت

دوست خوب همه
"کاربر *ویژه*"
از دختر جوان و چادری پرسیدند :
از چه نوع آرایشی استفاده می کنی ؟
گفت : اینها رو به کار می برم :
برای لبانم : راستگویی
برای صدایم : ذکر الله
برای چشمانم : چشم پوشی از محرمات
برای دستانم : کمک و یاری به مستمندان
برای پاهایم : ایستادن برای نماز
برای قامتم : سجده بردن برای الله
برای قلبم : حب الله
برای عقلم : دانایی
برای خودمم : ایمان به وجود الله
 

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
ممنون بسیار زیبا بود:53:
فراموش نکنیم به کاربردن اینها به تنهایی معنایی ندارد در واقع اگرامثال ماهااز این موارد استفاده کردیم ورضایت خدا درش بود اون میشه ارزش!چون ما خیلی کارها رو انجام میدیم در صورتی که اعتقاد قلبی بهش نداریم یا اینکه از روی عادته ویا اینکه ازترس دیگری...انشالله که برای رضای خدا ثابت قدم باشیم وثابت قدم بمانیم.
 
بالا