آموزش شمع ژلهای پر از حباب یا آکواریوم

nazanin

کاربر با تجربه
"کاربر *ویژه*"


L128803405837.jpg

0.074698001288034057_8w7tx99empm2kf2156a6_1.jpg


مواد و لوازم مورد نیاز
- آکواریوم یا ظرفی بزرگ و شیشهای
- فنجانهای اندازهگیری
- شن آبیرنگ مصنوعی
- گوشماهیهای کوچک
- قابلمه
- دماسنج گیرهدار
- موم ژلهای شمع
- ملاقه
- ماهیهای شیشهای یا دیگر حیوانات دریائی
- نخ خیاطی
- میلهای از چوب بامبو
- نوار چسب
- میله فلزی
- حوله کاغذی
- فتیله
● روش ساخت
۱. ظرف موردنظر (آکواریوم) را از آب پر کنید و با پیمانه اندازهگیری مقدار ژل مورد نیاز را حساب کنید. شمع بزرگی که در این طرح میبینید تقریباً یک گالون ژل (۲ کیلوگرم) لازم دارد، سپس ظرف را خالی کنید و خوب خشک نمائید.
۲. یک لایه از شنهای آبی مصنوعی را در کف ظرف (آکواریوم) قرار دهید و گوشماهیهای رنگی کوچک را روی شن قرار دهید.
۳. قابلمه را روی حرارت پائین قرار دهید، و به مقدار کافی ژل برای پر کردن ظرف داخل قابلمه بریزید و ذوب کنید، دماسنج را به بدنه قابلمه وصل کنید (دقت کنید که روی بستههای ژل میزان درجه حرارت داده شده) بنابراین ژل را تا همین درجه حرارت دهید، و سعی کنید که ژل زیاد داغ نشود سپس با استفاده از ملاقه یک لایه از ژل حدود ۵/۲ سانتیمتر ضخامت روی شن بریزید و آن را درزگیری کنید و بگذارید تا ژل بهطور کامل سرد شود.
۴. زمانیکه ژل در حال سرد شدن است، هر یک از ماهیهای شیشهای را در ارتفاع مختلف به یک رشته نخ ببندید و داخل ظرف مقابل دیواره قرار دهید و سر دیگر نخ را به میله چوبی بامبو ببندید میله را سرتاسر ظرف (آکواریوم) قرار دهید و آن را روی بیرون لبه ظرف با نوارچسب محکم کنید.
۵. بقیه ژل را دوباره داخل قابلمه بریزید و تا درجه معین حرارت دهید و یا ملاقه ژل داغ را داخل آکواریوم بریزید دقت کنید که ژل را سریع و طوری در ظرف بریزید که ماهیها در جای خود قرار گرفته باشند و جابهجا نشوند.
۶. با میله ژل را هم بزنید تا تعداد حبابها کم شوند اطراف آکواریوم را حوله بپیچید تا مرحله سرد شدن آهسته و آرام انجام شود. وقتیکه ژل تقریباً سرد شد فتیله را قرار دهید.
▪ نکته طرح:
یک آکواریوم بزرگ برای ساخت شمع ژلهای نیاز به تعداد زیادی ماهیهای کوچولو دارد بنابراین آنها را باید محکم کنید و برای اینکار هم باید صبر و حوصله به خرج دهید تا ماهیها به حالت طبیعی قرار داده شوند.
▪ نکات ایمنی
دیوارههای این آکواریوم یا پلاستیک حاشیه داده شده است بنابراین نمیتوانید آن را در فر قرار داده و حرارت دهید تا حبابهای آن کمتر شوند، اگر میخواهید که شمع شما عاری از حباب باشد (حبابی داخل آن دیده نشود) از یک ظرف تمام شیشهای استفاده کنید تا بتوانید آن را در فر قرار دهید تا حبابها از بین بروند و همانطور که ذکر شد یک آکواریوم به این اندازه بیش از ۳ کیلوگرم ژل لازم دارد و دقت کنید که آن را روی یک زمینه محکم قرار دهید. 
بالا