جالبه بدانید ! ( تصویری)

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"
جالبه بدانید ! ( تصویری)

L138545267878.jpg
برای به دست آوردن یخ پاك و تمیز


آب را اول بجوشانید.

برای درخشندگی آینهآن را با اسپرایت پاك كنید.

 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"


برای پاك كردن آدامس از روی لباس

لباس را به مدت 1 ساعت در فریزر قرار دهید.برای جلا بخشیدن به لباس های سفید
لباس را همراه با یك تكه لیمو به
مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس كنید.


برای جلوگیری از ریزش اشك هنگام پوست كندن پیاز

آدامس بجوید.

 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"


برای جوشاندن سریع سیب زمینی
پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از
یك جهت پوست بگیرید.


برای جوشاندن سریع تخم مرغ

به آب آن نمك اضافه كنید.
 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"
برای امتحان تازه بودن ماهیآن را در یك كاسه آب سرد بگذارید.
در صورتی كه ماهی شناور شود تازه است.


برای امتحان تازگی تخم مرغ


آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است.
اگر به صورت كج قرار گرفت 3-4 روزه است.
اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است.
اگر شناور شد كهنه است.
 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"

برای پاك كردن اثر جوهر از روی لباس


خمیر دندان را روی لكه جوهر قرار دهید و بگذارید
خشك شود سپس بشویید.

برای فرار مورچه ها


پوست خیار را نزدیك سوراخ مورچهها قرار دهید.
 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"

برای خلاص شدن از دست موشدر محلی كه موش را پیدا كردهاید فلفل سیاه بپاشید.
موش ها فرار خواهند كرد.


برای خلاص شدن از دست حشرات در هنگام شب


برگ های نعنا را نزدیك تخت و بالش و در
اطراف اطاق خود قرار دهید.

 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"
برای درخشندگی مو


یك قاشق سركه به موهای خود زده، سپس آب بكشید.
 
بالا