کشف عضوی جدید در بدن انسان!

زینب

کاربر حرفه ای
"بازنشسته"
محققان دانشگاه ناتینگهام بخش جدیدی را در چشم انسان کشف کردهاند که اگرچه تنها ۱۵ میکرون ضخامت دارد، اما کشف آن باعث میشود تا جراحی چشم آسانتر و امنتر شود.
خبرآنلاین: جدیدترین بخش اضافه شده به آناتومی بدن انسان تنها ۱۵ میکرون ضخامت دارد، اما کشف آن باعث میشود تا جراحی چشم آسانتر و امنتر شود. دکتر هارمیندر دوا، استاد دانشگاه ناتینگهام اخیرا لایه جدیدی در قرنیه چشم انسان کشف کرده است و آن را لایه دوا (Dua's Layer) نامیده است.لایه دوا پشت قرنیه قرار میگیرد، که پیش از این گمان میشد تنها دارای ۵ لایه است. دوا و همکارانش با تزریق هوا به درون قرینه چشمهای اهدایی و اسکن هر لایه با میکروسکوپ الکترونی این عضو جدید بدن انسان را کشف کردهاند.این محققان عقیده دارند که بروز پارگی در این لایه جدید مسئول ایجاد بیماری آبآوری قرنیه است؛ اختلالی که منجر به جمع شدن مایع در قرنیه چشم میشود. به گفته دوا، افزایش دانش پزشکان درباره این لایه جدید میتواند برای بیمارانی که تحت عمل پیوند قرنیه و کاشت قرنیه قرار میگیرند، دستاوردهای مهمی داشته باشد.پرفسور دوا میگوید: «این کشف مهمی است که باعث میشود مجبور شویم کتابهای درسی چشم پزشکی را از نو بازنویسی کنیم. از نقطه نظر کلینیکی، بیماریهای زیادی وجود دارند که پشت قرینه را تحت تاثیر قرار میدهند؛ و متخصصان بالینی سراسر دنیا از ین پس میکوشند تا آنها را به وجود، غیبت یا پارگی لایه جدید نسبت دهند.»نتیجه این مطالعه در شماره اخیر مجله Ophthalmology به چاپ رسیده است.
 
بالا