عاقبت پر میشود این حفره ها …

*SAMIRA*

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"عاقبت پر میشود این حفره ها …

از من و تو، از من و ما ، از شما …

یک نه، ده نه ، صد دهان دارد زمین

عشق خوردن ، عشق بلعیدن بسی دارد زمین …


“گیله مرد”


 

شیخ رجبعلی

کاربر فعال
"کاربر *ویژه*"
مترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم
خدا با ما که دلتنگیم، سر سنگین نخواهد شد
 

صدرالمتالهین

خودمونی
"منجی دوازدهمی"
تو که در فکر منی مرگ مرا سر برسان
انتظار همه را نیز به آخر برسان
همه پرورده ی مهرند و من آزرده ی قهر
خیر در کار جهان نیست تو هم شر برسان
لاله در باغ تو رویید و شقایق پژمرد
به جگر سوختگان داغ برابر برسان
مردم از ماتم من شاد و من از غم خشنود
شادمانم کن و اندوه مکرر برسان
مرگ یا خواب ؟! چقدر این دو برادر دورند
مژده ی وصل برادر به برادر برسان
 
بالا