&&دانلود برنامه جوشن کبیر Joshan Kabir v1.5&&

Mr Specific

دوست خوب همه
"کاربر *ویژه*"
یک برنامه بسیار کاربردی و مفید که می تواند دسترسی شما به این دعای پر فضیلت را بسیار راحت و آسان نماید.همه مااز فشایل دعای جوشن کبیر آگاه هستیم ولی به علت عدم دسترسی به آن کمتر این دعا را می خوانیم اما با داشتن این برنامه در هر کجا که بخواهیم می توانیم این دعا را زمزمه کنیم.این برنامه به همراه صوت آن برای شما قرار داده شده است.این برنامه را از دست ندهید.

joshan.jpg


دانلود
منبع:اندروید کده
 
بالا