اولین رجعت کننده

entezar

داره دوست میشه
"منجی دوازدهمی"
نخستين کسى که در جريان رجعت به دنيا باز مي گردد، امام حسين(ع) است با 75 هزار تن (1) امام صادق (ع) فرمود: اولين کسى که به دنيا باز مي گردد، امام حسين (ع) و اصحاب با وفاي ايشان اند آن گاه يزيد و يارانش نيزبرمي گردند. امام حسين (ع) همه آن ها را مي کشد، دقيقا براى هر ضربتى يک ضريت مى زند. (2)

امام صادق (ع)درتفسير يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة(3)

فرمود: منظور از راجفه امام حسين (ع) و منظور از "رادفه " حضرت على (ع)است (4)پي نوشتها :


ا. بحار الانوار ج 53 ص 39 و 63 و 106. تفسير برهان ج 4 ص 101.

2.تفسير صافي ج 3 ص 179 تفسيرعياشى ج 2 ص 282 نور الثقلين ج 3 ص 40 1.

3. سوره نازعات 6.

4. بحارالانوار ج 53 ص 106 تفسبر برهان ج 4 ص 424.
 
بالا