علت گریه مرد هندی بر مزار یکی از نواب عام امام زمان علیه السلام در قم

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32226802106314288446.gifپس از درگذشت مرحوم میرزای قمی(ره) که در شمار عالمان دیده ور و بزرگان علم فقه و اصول بود، مردی هندی بر کناره خاک جای او در مزار شیخان شهر مقدس قم، بیتوته کرد و سخت در فراق او بیتابی مینمود.
گروهی از مردم که از اقامت دائم او بر سر گور میرزا متعجب شده بودند، از او خواستند که لت این امر را برای آنان باز گوید؛ و او چنین گفت:

در بازگشت از سفر حج، من در کناره عرشه کشتی به دریا مینگریستم که سکه هایم به دریا افتاد و من بیزاد و بیتوشه شدم. در این حال متحیرانه به نجف اشرف آمدم و از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام استمداد جستم.

حضرت نیز مرا امر فرمودند که کیسه ام را از میرزای قمی در قم بازستانم. من نیز به قم آمدم و سراغ کسی که او را میرزای قمی خوانند گرفتم، و به راهنمایی مردمان به درب منزل میرزا رسیدم و درب را کوبیدم، در این وقت میرزا درب را گشود و کیسه زرم را به دست من داد و سفارش کرد که:

از این راز پرده برنگیرم و در این باره با کس سخن نگویم. اکنون من از فراق این ولی الهی که در کار خدمت به امیر مؤمنان بود سخت ناراحت و اندوهگینم و بر سر مزار او قرار گرفته ام.

منبع:شیعه24

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_79609788630715572748.gif


 
آخرین ویرایش:
بالا