*♥*•*♥* برگهایی از دوران نیابت حسین بن روح نوبختی نائب سوم *♥*•*♥*

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
01895139066089704959.gifپس از محمد بن عثمان، حسین بن روح به امر حضرت حجت علیه السلام به نیابت خاصّه منصوب شد. داستان نصب او به این مقام – که خود حاکی از اخلاص شماری از یاران باوفای اهل بیت است- را، با هم میخوانیم:

زمانی که محمدبن عثمان در بستر مریضی غنوده بود و هنگام رحلتش نزدیک میشد، شماری از نزدیکان او که در شمار شیعیان حضرت بودند، در کنار بستر او نشسته بودند. در میان آنان جعفر بن احمد که در فراز مجلس بالای سر محمد نشسته بود، از چنان مقامی برخوردار بود که شیعیان او را نائب سوم حضرت میدانستند و گمان میبردند که پس از محمد، او بر این مسند قرار خواهد گرفت.

در این جمع، حسین بن روح نیز در پایین پای محمد نشسته بود. در این حال ناگهان محمد چشم گشود و حسین بن روح را از سوی حضرت، نائب خود خواند. در این هنگام، جعفر بن احمد برخواست و حسین را برجای خود نشانید و خود در جای او در پایین بستر محمد قرار گرفت. بدین ترتیب حسین، سومین نائب خاص حضرت شد.


ثقةالاسلام کلینی (ره) مؤلف کتاب گرانقدر کافی – که از مهمترین منابع روائی شیعه است- نیز، در اواخر عمر شریف همین سومین نائب میزیست و دست در کار تألیف کتاب سترگش داشت.

01895139066089704959.gif

 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
06232265169789922753.gif


[h=3]ماجرای رسید دریافت محموله از نائب سوم
[/h] در مراتب فضل و فضلیت و معرفت حسین، سخنان بسیاری آوردهاند که بدون تردید تنها نشانگر بهرهای از بزرگواری او و دیگر نائبان خاص حضرت است.

گوشهای از کوچکترین فضلیت آن بزرگمرد چنین است که: یکی از شیعیان مقداری پول به عنوان سهم مبارک امام به ایشان تحویل داد و از او درخواست رسید وجه نمود. حسین نیز او را امر کرد که کیسه پول را به دجله اندازد و رسیدش را از او بازگیرد. آن مرد نیز بنابر امر او عمل کرد و کیسه را به دجله انداخت؛ اما در دل ، خارخار شکّی را احساس می کرد که:
آیا ان کیسه به محضر مبارک امام رسیده؟ و یا از این فیض محروم مانده است؟ اما چون برای دریافت رسید به مجلس حسین پاگذاشت، کیسه خود را در دست او یافت و سخت به تعجب فرو شد که خود همیان را در دجله افکنده بود و اکنون آن را در دستان حسین می دید!.


این مرتبه پایین ترین مرتبهای است که میتوان در مقام یاران خاص حضرت تصور کرد، چه شماری از یاران و نائبان عامّ حضرت نیز به چنین مراتبی دست یافتهاند؛ هر چند هیچ گاه به مرتبه نیابت خاصّه دسترسی نداشتند.

06232265169789922753.gif


 

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
28416665530692587350.gif


در آخرین ایام زندگی حسین بن روح، حضرت ولی عصر علیه السلام طی توقیعی علی بن محمد سمری را به نیابت خاصه برگزیدند و بدین ترتیب علی چهارمین نائب خاص و آخرین قسمت از زنجیره نائبان ویژه حضرت شد.


شش روز پیش از درگذشت این چهارمین نائب، حضرت حجت علیه السلام طی نامهای او را از رحلتش در شش روز آینده آگاه ساختند و او را امر کردند که: به کسی وصیت نکن که دوران غیبت صغری تمام شد و دوران غیبت کبری فرا رسید و زین پس هر کس ادّعای نیابت و خلافت از امام را کرد دروغویش خوانید و او را انکار کنید.


دوران نیابت حسین بن روح و علی بن محمد نیز بیست و شش سال به طول انجامید و بدین ترتیب با رحلت علی بن محمد سمری دوران هفتاد و چهار ساله غیبت صغری به پایان رسید و عصر غیبت کبری آغاز شد.


در ادامه تصاویری از مزار آخرین نائب خاص امام زمان علیه السلام میآید. مزار شریف نائب چهارم در در رصافه بغداد و غرب مدرسه مستنصریه، داخل بازار کمالیات قرار دارد، مرقد علی بن محمد سمری دارای صحن و مسجد و مناره است و شیعیان زیادی از نقاط مختلف آن جا میآیند

منبع: فارس نیوز

28416665530692587350.gif

 
بالا