۞۞ اشعار شهادت امام جواد( علیه السلام) ۞۞

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"


خورشید سپهر عدل و داد است جواد

سر لوحه دفتر رشاد است جواد


در جود و سخا کسی به پایش نرسد


چون مظهر جود حق جواد است، جواد

 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
«زلال اشک»
آتش زند به قلب همه، سوز داغ تو
شد در اشک اهل ولا، چلچراغ تو
اى یادگار فاطمه، اى حجت نهم
گیرد زلال اشک من امشب به سراغ تو
دیدى به عمر کوته خود، بس غم بزرگ
لبریز شد ز زهر مصیبت ایاغ تو
شاه همسر تو قاتلت از کینه و عناد
اى آن که قلب ما شده خونین ز داغ تو
[/FONT]​
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
من جوادم که خدا خوانده جواد
من چه کرده به تو اى بد بنیاد
عوض آنکه مرا یار شوى
بر دل غم زده غم خوار شوى
رفتى ودر به روى من بستى
با کنیزان همگى بنشستى
گفتى از آب مرا منع کنند
شادى و هلهله آن جمع کنند
تو که آتش به دلم افکندى
حال ایستاده ‏اى و، مى‏ خندى !
تن بى تاب مرا تاب بده
جگرم سوخت به من آب بده
بدن زار من تشنه جگر
بعد قتلم به روز بام ببر
تا که لب تشنه به زیر خورشید
جان سپارم چون حسین شاه شهید
[/FONT]​
 
بالا