آیا نمایشگر رایانه براى چشم مضر است؟

زینب

کاربر حرفه ای
"بازنشسته"
n00047963-b.jpg


گرچه تعدادى از كاربران رایانه از ناراحتى و خستگى چشم هنگام كار شاكى هستند هیچ گونه دلیل علمى مبنى بر مضر بودن نمایشگرها براى چشم وجود ندارد.
عرش نیوز:
دكتر زرین بخش متخصص بیمارى هاى چشم در این باره مى گوید: «آزمایش هاى انجام شده در آزمایشگاه هاى دولتى آمریكا نشان مى دهد این ترمینال ها هیچ تابش پرتو یونیزه (مانند اشعه X ) و غیر یونیزه (مانند ماورابنفش) ندارند یا این تابش به میزان حداقل است. در شرایط عمل معمولى میزان پرتو ماورابنفش تابیده از این نمایشگرها به همان مقدار كمى است كه توسط نور فلورسنت ایجاد مى شود. مقدار این اشعه به اندازه اى است كه نمى تواند آب مروارید یا سایر عوارض چشمى را در طول مدت عمر ایجاد كند.»

نمایشگر رایانه و خستگى چشم

در استفاده از نمایشگرها علائمی مانند تحریك چشم (قرمزى، آبریزش، خشكى چشم)، خستگى (درد و سنگینى پلك ها و پیشانى) و سختى تمركز مشاهده مى شود. سردرد، درد پشت، و گرفتگى هاى عضلانى نیز ممكن است رخ دهد. به گفته دكتر زرین بخش این شكایات ناشى از شرایطى است كه مى تواند با تغییر وسایل و طراحى محیط كار و تجویز عینك مناسب اصلاح شود. برخى از علائم چشمى هشدار دهنده هستند ولى دلیلى براى توقف کار با رایانه براى جلوگیرى از صدمات ناشى از آن نیست.

صفحه نمایشگر گرد و خاك را به آسانى جذب مى كند و باید با یك پارچه آنتى استاتیك پاك شود تا دید بهتر به دست آید. استفاده از نمایشگر نیاز به عدم تحرك بدن، سر و موقعیت چشم دارد كه خسته كننده است. پلك زدن زیاد باعث خیس شدن چشم در نتیجه مانع خستگى آن مى شود.

در واقع باید یك بررسى علامتى براى پیدا كردن علت آن انجام شود و عینك مناسب در صورت نیاز تجویز شود. شركت هاى سازنده این وسایل مى توانند پیشنهاد مناسب درباره طراحى محیط كار ارائه دهند. به گفته دكتر زرین بخش در محل كار بیشتر كاربران ترجیح مى دهند صفحه نمایشگر دور از محل مطالعه معمولى قرار گیرد، قسمت بالاى نمایشگر بایستى روبه رو یا كمى پایین تر از سطح چشم قرار گیرد، نوشته ها و مدارك مورد مراجعه باید نزدیك صفحه نمایشگر باشد تا حركات سر و چشم و تغییرات تمركز چشم به حداقل برسد؛ و تنظیم نور اتاق به ترتیبى باشد كه انعكاس هاى نورى به حداقل برسند. گاهى نور استاندارد در دفتركار براى استفاده از نمایشگر زیاد است. اگر تغییر نور محل كار عملى نباشد ممکن است استفاده از هود یا فیلترهاى میكرومش مفید واقع شود. صفحه نمایشگر گرد و خاك را به آسانى جذب مى كند و باید با یك پارچه آنتى استاتیك پاك شود تا دید بهتر به دست آید. استفاده از نمایشگر نیاز به عدم تحرك بدن، سر و موقعیت چشم دارد كه خسته كننده است. پلك زدن زیاد باعث خیس شدن چشم و در نتیجه مانع خستگى آن مى شود.

نیازهاى ویژه بینایى براى استفاده از نمایشگرها

دكتر زرین بخش در مورد نیازهاى ویژه بینایى مى گوید: «صفحه نمایشگر باید در محل تمركز مناسب چشم قرار گیرد. از آنجا كه نمایشگرها معمولاً دورتر و بالاتر از فاصله مطالعه قرار مى گیرند ممكن است عینك متفاوتى مورد نیاز باشد. این مطلب در مورد افرادى كه عینك هاى دو كانونه یا چند كانونه و یا عینك مطالعه استفاده مى كنند بیشتر صدق مى كند. سطح عینك دو كانونه ممكن است بالاتر قرار گیرد تا با محل بالاى سطح صفحه نمایشگر هماهنگى داشته باشد. افرادى كه در حالت عادى نیاز به عینك ندارند ممكن است برای استفاده از نمایشگر نیاز به عینك اصلاحى داشته باشند. افراد باید شرایط محل كار و ابعاد آن را براى پزشك شرح دهند تا عینك مناسب براى آن فاصله تجویز شود. و بالاخره این كه معاینه چشم از ضروریات تشخیص بیمارى هاى چشمى است.
 
بالا