**انتظار حياتبخش**

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
انتظاري حياتبخش

وقتي با داشتن معرفت صحيح تا حدّ ممكن با آن حضرت توانستيم ارتباط برقرار كنيم، ديگر غيبت آن حضرت براي ما معني ديگري ميدهد و جايگاه ظهور آن حضرت در آينده تاريخ، تمام افق زندگي ما را نوراني ميكند و به تعبيري؛ ظهور جزئي و فردي، زمينه ظهور كلّي و عمومي ميشود. با توجه به اين نكات است كه انتظار فرج معني خود را روشن ميكند و به واقع همان كه فرمودند: «اَفْضَلُ الْعِبادَة اِنْتِظارُ الْفَرَجِ»1 انتظار فرج، افضل عبادات است معني پيدا ميكند.

و نيز ميفرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنْ اَعْظَمِ الْفَرَج»2 منتظر فرجبودن از بالاترين گشايشها است. و يا ميفرمايند: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج»3يعني؛ نفس انتظارِ فرج خودش يك نحوه فرج و گشايشي را بهوجود ميآورد، چون زندگيِ معنيدار؛ زندگياي است كه زيباترين قسمتش در انتهاي آن باشد و لذا انتظاري همراه با محبت كامل به بزرگترين انسان در آرمانيترين جامعه، بهترين زندگي است و توجه به اين امر در زمان غيبت امام زمان(عج) افق زندگي را به جايي ميبرد كه آرمان همه انبياء و اولياء در طول تاريخ به آن جا بوده است و لذا همراه آنها به چنين آيندهاي فكر ميكنيم، و در واقع در آن عالَم زندگي ميكنيم.

لذا هم چنانكه امام معصوم ميفرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج»؛ انتظار وقوع فرج نهايي، در همين حالا موجب فرج و گشايش خواهد بود، به طوري كه امام صادق(ع) ميفرمايند: «مَنْ ماتَ مُنْتَظِراً لِهذَاالْاَمْرِ كانَ كَمَنْ كانَ مَعَ الْقائمِ في فُسْطاطِهِ لا بَلْ كانَ بمنزِلةِ الضّارِبِ بَيْنَ يَدَيْ رسولِاللهِ بِالسَّيْفِ»4هر كس در حالي بميرد كه منتظر اين امر باشد، موقعيتش مثل كسي است كه در كنار حضرت قائم، در خيمه آن حضرت به سر برده است، بلكه مثل مبارزي است كه در كنار رسول خدا(ص) مبارزه كرده است.

حالا كه مشخص شد توجه به ظهور امام و تلاش براي تحقق آن، چقدر بركت دارد، پس بايد همة تلاشمان را براي ظهور وجود مقدس آن حضرت و ايجاد زمينه ظهور صرف كنيم و در اين حالت است كه ميتوانيم در عالَمِ انتظار فرج بهسر ببريم و فرمودند بهسربردن در چنين عالمي، يك نوع فرج است، يعني بركاتي كه ظهور حضرت براي جميع افراد جامعه ايجاد ميكند، براي شما هم ايجاد ميشود، و به واقع معرفت به امام زمان(عج) و توجه به چگونگي ظهور آن حضرت، انسان را وارد فرهنگ ديگري غير از فرهنگ سياه وضع موجود جهان ميكند.

يكي از بهترين متوني كه ميتواند ما را وارد فرهنگ انتظار كند، دعاي ندبه است. البته به شرطي كه درست تجزيه و تحليل شود. فرهنگي كه بر اساس آن دعاي ندبه مطرح شده، به قدري كارساز است كه إنشاءالله امید هست ما را به اهداف اصليمان برساند.


1- «بحارالانوار»، ج 52، ص 125.

2- «بحارالانوار»، ج 36، ص 386.

3- «بحارالانوار»، ج 52، ص 131.

4 - «بحارالانوار»، ج 52، ص 146.


31.gif
 
بالا