" آمــــــــوزش گام به گام لغات زبان انـــــــگليسي"

  • نویسنده موضوع BARAN
  • تاریخ شروع

BARAN

کاربر فعال
"بازنشسته"
climb:بالا رفتن از چيزي يا جايي (البته تا جايي که ذهنم ياري ميکنه :p يادمه اين کلمه بيشتر بالا رفتن از يه مکان به کار ميره )=go up

coconut :نارگيل

col:Dسرد-سرما

warm=hot: گرم


 
بالا