#دیار_من

قبیله منتظر

دوست خوب همه
"کاربر *ویژه*"
‏ﺑﯿﻮ ﻧﻬﻠﯿﻢ ﺩﻻﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺑﻮﻥ

ﺑﯿﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ یک ﺁﺑﻮﻥ


معنی فارسی

بیا نگذاریم که دلهایمان از هم جدا شوند

بیا کاری کنیم که قلبمان یکی شود


‎#دیار_من

ابوالقاسم بوجولی

IMG_20210425_121851_264.jpg

 
بالا