چرا ماها اجیر امام زمانیم؟

ناجی دلها

معاون مدیریت
پرسنل مدیریت
"معاونت مدیران"
www.sahebzaman.org_images_stories_olama_bahjat_small.jpg
ماها اجیریم، می فهمی اجیر یعنی چی؟
اجیر به کسی گفته می شود که مزد و پاداشش را قبلا گرفته و الان جز اطاعت هیچ کاری نباید بکند؛
ماها اجیر امام زمانیم. مزد و پاداشمان، بودن در این دوران و خدمت کردن به این حکومت اسلامی است. به هیچ چیز فکر نکنیم به جز اینکه اجیر امام زمانیم.
آيت الله بهجت
 
بالا