*✿*راه های رسیدن به جایگاه مهدی یاوری*✿*

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

بشارت ها:
1 . جوانان، از آن جا که از فطرت هایی پاک و بی آلایش برخوردارند و تعلقات و وابستگی ها، دراعماق جان شان ریشه ندوانده است; بیشتر یاران آن حضرت را تشکیل خواهند داد . امام علی علیه السلام می فرماید: «یاران امام قائم علیه السلام، جوان اند و در میان شان پیر یافت نمی شود; به جز اندکی، مانند سرمه در چشم و نمک در طعام که کم تر از هر ماده در طعام، نمک آن است » . (46)

البته، جوان بودن یاران امام، لطمه ای به جایگاه پیران با ایمان نزده و بر عدم همراهی ایشان گواهی نمی دهد; چرا که اولا پیران - گرچه تعدادشان اندک است - اما باز هم درمیان اصحاب ویژه حضرت حضور دارند و ثانیا، به جز 313 یار اصلی، مؤمنان بسیاری نیز گرد حضرت جمع شده و ایشان را یاری خواهند کرد .

2 . بر اساس برخی از روایات، بانوان نیز درمیان اصحاب ویژه حضرت، حضور چشم گیری دارند . و این، نوید شوق انگیز و شعف آوری برای بانوان است تا کمر همت بسته و برای پیوستن به این جمع پربرکت، تمام توان خود را به کار گیرند . امام باقر علیه السلام می فرماید: «یجیئ و الله - ثلاث ماة و بضعة عشر رجلا فیهم خمسون امراة یجتمعون بمکة علی غیر میعاد; (47) به خدا سوگند! 313 تن که پنجاه تن از بانوان نیز در میان شان حضور دارند، بدون هیچ قرار قبلی، در مکه گرد هم جمع خواهند شد» .

آنچه گذشت، شمه ای از ویژگی های یاران امام مهدی علیه السلام بود . به هت برخورداری از این خصوصیات، در روایات، از آنان به عظمت یاد شده و پیشوایان معصوم علیه السلام زبان به ستایش و بزرگداشت آنان گشوده اند .

امام علی در وصف آنان می فرماید: «فبابی و امی من عدة قلیلة اسمائهم فی الارض مجهولة . . . ; (48) پدر و مادرم فدای گروه اندکی باد که در زمین ناشناخته اند . . . !»

«اولئک هم خیار الامة مع ابرار العترة; (49) آنان خوبان امت اند با نیکان خاندان (پیامبر صلی الله علیه و آله)» .

شاید دانستن این ویژگی ها، برای برخی، به جای آن که امید بخش و حرکت زا باشد، باعث سستی و ناامیدی گردد; چرا که به حق، یاران امام مهدی علیه السلام از صفاتی عالی و کمالاتی بی شمار برخوردارند و این ویژگی ها، به ظاهر، از حد و اندازه انسان های معمولی فراتر است . شاید برخی با مقایسه خود با آنان - به جهت ضعف ها و کاستی هایشان - فاصله خود را با آنان، غیر قابل جبران بپندارند! اما توجه به دو نکته، ما را از دام این یاس و ناامیدی می رهاند و دلمان را سرشار از نور امید و یقین می کند:

یکم . در صورتی ویژگی های یاد شده، یاس آور خواهد بود که ما بر این باور باشیم که یاران حضرت، افرادی معین اند که مثلا اسامی آنان در روایات آمده و کسی نمی تواند از آن جمع خارج شده و یا به آنان بپیوندد . ولی خوش بختانه برای این باور، دلیل و مبنای متقنی وجود ندارد . البته در روایات از افراد معینی (مانند اصحاب کهف، سلمان فارسی، مالک اشتر و) . . . نام برده شده است (50) ; ولی - بر فرض صحت اسناد این روایات - اینان عده اندکی از یاران حضرت اند و هنوز زمینه برای دیگران مهیا است.

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"


انسان، حقیقتی بس پیچیده و اسرارآمیز، با قابلیت ها و توان مندی های خیره کننده دارد و تا قلب انسان، از تپش نایستاده، می تواند خود را از حضیض خاک به اوج افلاک برساند; به شرط این که «خود» را باور داشته باشد و بداند که می تواند . یاران آن حضرت، نه از دیگر کرات و آسمان ها هستند ونه تافته جدابافته! آنان نیز انسان هایی، از همین آب و خاک اند و پدران و مادرانی چون پدران و مادران ما دارند . خداوند نیز اگر به آنان عنایتی می کند، به جهت لیاقتی است که خود در خویشتن پدید آورده اند . پس مانیز می توانیم خود را به جمع شان ملحق کنیم; به شرط این که بخواهیم . از همین رو، پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان فارسی فرمود: «یا سلمان! انک مدرکه و من کان مثلک و من تولاه هذه المعرفة . . . ; (51) ای سلمان! تو با او خواهی بود و نیز هر کس که چون تو باشد و مانند تو، به او معرفت داشته باشد . . .» .

دوم . آنچه از صفات و ویژگی های یاران حضرت برشمردیم، غالبا مربوط به یاران ویژه حضرت (313 یاور مخصوص آن امام همام) بود; یاورانی که فرماندهان لشگر، دستیاران و حکام او هستند: «هم الوزراء یحملون اثقال المملکة عنه; آنان وزیران اویند که از جانب او، سنگینی بار حکومت را بر دوش می کشند» . و «هم النجباء و القضاة و الحکام و الفقهاء فی الدین . . . ; (52) آنان برترین ها، قاضیان، حاکمان و فقیهان در دین اند» . لیکن یاران حضرت منحصر در این مجموعه نیستند . در روایات، برای حضرت از لشگر ده هزار نفری نیز سخن به میان آمده است . قیام حضرت از مکه، پس از اجتماع آنان خواهد بود . امام صادق علیه السلام دراین باره فرموده اند: «لا یخرج القائم من مکة حتی تکمل الحلقة; (53) امام قائم علیه السلام از مکه خارج نمی شود; مگر هنگامی که گروه تکمیل شوند» . راوی می پرسد: آنان چند نفرند؟ امام پاسخ می دهد: «عشرة آلاف; ده هزار نفر» . اینان، علاوه بر خیل عظیم مؤمنانی اند که در میانه راه به حضرت خواهند پیوست.-------------

1. منتخب الاثر، ص 482.

2. بحارالانوار، ج 52، ص 352

3. نور (24)، آیه 55.

4. معجم احادیث الامام المهدی، ج 5، ص 284.

5. قصص (28)، آیه 5.

6. معجم احادیث الامام المهدی، ج 5، ص 321.

7. همان، ج 3، ص 385.

8. برای توضیح بیشتر ر. ک: خورشید مغرب، ص 52.

9. امام علی علیه السلام: (منتخب الاثر، ص 611.)

10. امام صادق علیه السلام: (بحارالانوار، ج 52، ص 308.)

11. امام علی علیه السلام: یوم الخلاص، ص 224.(به نقل از بشارة الاسلام، ص 220)

12. امام صادق علیه السلام: همان.

13. همان.

14. بحارالانوار، ج 52، ص 308.

15. حضرت محمد صلی الله علیه و آله: یوم الخلاص، ص 223.(به نقل از بشارة الاسلام، ص 9)

16. امام سجاد علیه السلام: (منتخب الاثر، ص 244.)

17. امام صادق علیه السلام: بحارالانوار، ج 52، ص 308.

18. همان.

19. همان.

20. حضرت محمد صلی الله علیه و آله: یوم الخلاص، ص 223.(به نقل از بشارة الاسلام، ص 9)

21. امام صادق علیه السلام: بحارالانوار، ج 52، ص 308.

22. امام صادق علیه السلام: بحارالانوار، ج 52، ص 308.

23. امام سجاد علیه السلام: منتخب الاثر، ص 244.

24. مائده (5)، آیه 54.

25. منتخب الاثر، ص 475.

26. بحارالانوار، ج 52، ص 259.

27. امام علی علیه السلام: یوم الخلاص، ص 224.(به نقل از بشارة الاسلام، ص 220)

28. امام سجاد علیه السلام: یوم الخلاص، ص 228.(به نقل از بشارة الاسلام، ص 24)

29. همان.

30. همان.

31. اختصاص شیخ مفید، ص 172.

32. عن المفضل و قال: کنت عند ابی عبدالله علیه السلام بالطواف فنظر الی و قال لی: یا مفضل مالی اراک مهموما متغیر اللون؟ قال: فقلت له: جعلت فداک نظری الی بنی العباس و ما فی ایدیهم من هذا الملک والسلطان و الجبروت فلو کان ذلک لکم لکنا فیه معکم. فقال: یا مفضل اما لو کان ذلک لم یکن الا سیاسة اللیل و سیاحة النهار و اکل الجشب و لبس الخشن شبه امیرالمؤمنین 7 و الافالنار...»: (بحارالانوار، ج 52، ص 359.)

33. امام صادق علیه السلام: بحارالانوار، ج، 52، ص 354.

34. منتخب الاثر، ص 469.

35. امام علی علیه السلام، یوم الخلاص، ص 223.(به نقل از بشارة الاسلام، ص 220)

36. همان.

37. همان.

38. مائده (5)، آیه 54.

39. منتخب الاثر، ص 475.

40. امام علی علیه السلام: یوم الخلاص، ص 226.(به نقل از بشارة الاسلام 297)

41. غیبة طوسی، ص 52.

42. امام علی علیه السلام: یوم الخلاص، ص 226.(به نقل از بشارة الاسلام، ص 297)

43. منتخب الاثر، ص 469.

44. مائده (5)، آیه 54.

45. منتخب الاثر، ص 475.

46. بحارالانوار، ج 52، ص 333: «ان اصحاب القائم شباب لاکهول فیهم الا کالکحل فی العین والملح فی الطعام واقل الزاد الملح ».

47. همان، ص 223.

48. معجم احادیث الامام المهدی، ج 3، ص 101.

49. یوم الخلاص، ص 224، (به نقل از بشارة الاسلام، ص 39.)

50. «امام صادق علیه السلام: اذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الکعبة سبعة و عشرین رجلا و سبعة من اصحاب الکهف و یوشع، وصی موسی، و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسی، و ابادجانة الانصاری، و مالک الاشتر; چون قائم آل محمد علیه السلام قیام کند از پشت کعبه بیست و پنج نفر را بیرون خواهد آورد... و هفت نفر از اصحاب کهف و یوشع، وصی حضرت موسی و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسی و ابادجانه انصاری و مالک اشتر».(معجم احادیث الامام المهدی، ج 5، ص 122.)

51. همان، ص 222.

52. همان، ج 5، ص 37.

53. بحارالانوار، ج 52، ص 367.


www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif

 
بالا