*✿*راه های رسیدن به جایگاه مهدی یاوری*✿*

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"


برای فهم ویژگی های یاران امام مهدی علیه السلام، از دو مسیر می توان حرکت کرد: مسیر نخست، تامل در روایاتی است که آن خصوصیات را بیان می کند . مسیر دوم، تحلیل میزان عظمت و وسعت انقلاب و گستره حرکت حضرت و نیز توجه و تامل در اهداف و آرمان های آن حرکت است .

در این گفتار، مسیر دوم را خواهیم پیمود; گر چه از روایات مربوط به این موضوع نیز بهره خواهیم برد .

ابعاد حرکت امام عصر (عج)
انقلاب امام مهدی علیه السلام، بزرگ ترین جنبش تاریخ بشریت است و از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است; از جمله:

عمق; این حرکت، از عمیق ترین جنبش های بشریت است . منظور ما از «عمق » ، بلندای اهداف و عظمت آرمان ها است که در عمل نیز به وقوع خواهد پیوست . این جنبش، به شعارهای پرزرق و برق و اهداف کم مایه نمی پردازد; بلکه انسان ها را به سوی معنویت و رشد، هدایت می کند و تمام استعدادهای آنان را به سمت تعالی و شکوفایی جهت می دهد . امام باقر علیه السلام می فرماید:

«اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم; (1) چون قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان گذارد و عقول آنان را متمرکز ساخته و اخلاق شان را به کمال برساند» .

و در جایی دیگر می فرماید:

«تؤتون الحکمة فی زمانه; (2) در دولت مهدی علیه السلام به شما حکمت بیاموزند» .

گستردگی; این جنبش از نظر جغرافیایی و کمی، گسترده ترین جنبش ها است . موج این حرکت، از بزرگ ترین قاره ها گرفته تا کوچک ترین روستاها و کپرها را در می نوردد و آنها را به تلاطم درمی آورد . امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «و عدالله الذین، آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض . . .» (3) فرمودند:

«لم یجی ء تاویل هذه الآیة و لو قام قائمنا بعد سیری من یدرکه ما یکون من تاویل هذه الایة و لیبلغن دین محمد صلی الله علیه و آله ما بلغ اللیل . . . ; (4) تاویل این آیه، هنوز نیامده است . هنگامی که قائم ما قیام کرد، کسی که او را ببیند، تاویل این آیه را خواهد دید که دین محمد صلی الله علیه و آله به هر جا که شب وارد شود، خواهد رسید» .

امداد الهی; امداد الهی، پشتوانه این حرکت است و اراده خداوند بر این تعلق گرفته که این حرکت به ثمر نشسته و حکومت صالحان سرانجام، سراسر گیتی را فرا گیرد: «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین » ; (5) «ما خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم » .

امام علی علیه السلام درتفسیر این آیه فرمودند:

«هم آل محمد یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم (6) ; آنان اهل بیت پیامبرند که خداوند، پس از سختی هایی که بر آنان می رسد، مهدی شان را بر می انگیزد و آنان را عزت بخشیده و دشمنان شان را خوار می گرداند» .

رهبری منحصر به فرد; رهبری ویژه این انقلاب، از دیگر ابعاد عظمت آن است . برای مرتبه بلند او، همین بس که امام صادق علیه السلام در وصف او فرمودند: «و لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی; (7) اگر او را درک می کردم، تمام عمر به خدمت او می پرداختم » .

اصالت; جنبش حضرت، از نظر تاریخی، از ریشه دارترین حرکت ها است . اعتقاد به مصلح، درتمام ادیان و بسیاری از نحله ها و مکاتب بشری، وجود دارد; از آیین زرتشت گرفته تا یهودیت و مسیحیت و . . . . (8)

این توضیحی کوتاه درباره برخی از ابعاد حرکت بزرگ امام عصر علیه السلام بود . حال به تبیین لوازم آن می پردازیم .

نخستین بعد از ابعاد عظمت حرکت حضرت، عمق آن بود . از عمق این حرکت و اهداف بلند آن، می توان به عمق باورها و ژرفای نگاه ها رسید; چرا که آن ثمره ارزشمند، جز بر این ریشه ها و شاخه ها نمی روید .

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

یکم . بینش عمیق
یاران مهدی علیه السلام، از بینش هایی عمیق و ژرف، نسبت به خداوند، امام، انسان و هستی برخوردارند .

1 . بینش عمیق نسبت به حق تعالی
«رجال عرفواالله حق معرفته و هم انصارالمهدی فی آخرالزمان (9) ; مردانی که خدا را آن چنان که شایسته است، شناخته اند، و آنان، یاران مهدی علیه السلام در آخر الزمان اند» .

«رجال کان قلوبهم زبر الحدید لا یشوبها شک فی ذات الله اشد من الحجر; (10) آنان مردانی اند که دل هایشان گویا پاره های آهن است (سخت تر از سنگ .) بدون هیچ تردیدی نسبت به ذات مقدس خداوند» .

این باور، آن قدر با صلابت و استوار است که مرارت ها و مصیبت ها، در آن خللی ایجاد نمی کند و بلاها و امتحانات، آرامشش را به تلاطم نمی افکند و شبهات و سؤالات، در آن رخنه ای ایجاد نمی کند .

آنان، از سرچشمه توحید ناب، سیراب اند و به حضرت حق - آن چنان که شایسته است - اعتقاد دارند: «فهم الذین وحدوا الله حق توحیده; (11) آنان به حدانیت خداوند، آن چنان که حق وحدانیت او است، اعتقاد دارند» . حرم دل هایشان را بت های نفس، ثروت و مقام نیالوده و در آن حریم امن، جز خداوند حضور ندارد .

نتیجه این بینش عمیق، ایمان و تقوا است . این دو را هم در چهره عبادت ها و راز و نیازهایشان می توان دید «ذکر» و هم در آینه تلاش و کوششی که در طریق عبادت و بندگی حضرت حق دارند «تلاش » .

الف) ذکر:
«لهم فی اللیل اصوات کاصوات الثواکل حزنا من خشیة الله; (12) در دل شب، از شیت خداوند، ناله هایی دارند مانند ناله مادران پسرمرده » .

«قوام باللیل صوام بالنهار; (13) شب ها را با عبادت به صبح می رسانند و روزها را با روزه به پایان می برند» .

«رجال لا ینامون اللیل لهم دوی فی صلواتهم کدوی النحل یبیتون قیاما علی اطرافهم و یسبحون علی خیولهم » (14) ; مردان شب زنده داری که زمزمه نمازشان، مانند نغمه زنبوران کندو، به گوش می رسد . شب ها را با زنده داری سپری می کنند و بر فراز اسب ها، خدا را تسبیح می گویند» .

ب) تلاش:
یاران مهدی علیه السلام، نه تنها اهل «اطاعت و بندگی » اند; بلکه دراین مسیر، اهل «جدیت و تلاش » نیز هستند و تمام توان خود را در این راه به کار می گیرند: «مجدون فی طاعة الله; (15) آنان در طریق عبودیت، اهل جدیت و تلاش اند».

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

2 . بینش عمیق نسبت به امام علیه السلام
یاران مهدی (ع)، امام خود را می شناسند و به او اعتقاد دارند: «القائلین بامامته » (16) اعتقادی که در ژرفای وجودشان ریشه دوانده و سراسر جان شان را فرا گرفته است . این معرفت، شناخت شناسنامه ای و دانستن نام و نشان او، و دانستن اسم پدر و مادر و محل تولد او نیست; بلکه معرفت به «حق ولایت » است; یعنی، فهم این حقیقت که او از من، به من نزدیک تر و سزاوارتر است و از مادر به من مهربان تر; چرا که عشق مادر، و حتی عشق من به خودم، غریزی است; اما عشق او، الهی و آسمانی است . او به سه دلیل، مرا برای خودم می خواهد:

1 . به جهت آگاهی اش به تمام هستی و استعدادها و توان مندی های من;

2 . آزادی او از بند هوا و هوس ها و زندان خودخواهی ها و خودبینی ها و . . . ;

3 . و قرب و اتصالی که به منبع لایزال رحمت و لطف هستی دارد .

او می خواهد سرشارم کند، تا آلودگی های نشسته بر بال روحم را بزداید و لطافت و سفیدی پرهای آن را، دوباره به آن بازگرداند و بر دست های مهربانش نشانده، به اوج آسمان ها و کنگره عرش الهی پرواز دهد .

نتیجه این بینش عمیق، محبت و اطاعت است:

الف) محبت:
دل های یاران مهدی علیه السلام، سرشار از محبت او است . بر آن لوح ها، جز الف قامت او نوشته ای نیست . این شیدایی تا بدان حد است که حتی زین اسب او را، مایه برکت می دانند و به آن تبرک می جویند: «یتمسحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکة; (17) به عنوان تبرک، بر زین اسب امام دست می کشند» .

به جهت همین عشق آتشین، آنان در آوردگاه رزم، او را مانند نگینی در برمی گیرند و جان خود را سپر بلایش می کنند: «یحفون به و یقونه بانفسهم فی الحرب; (18) در میدان رزم، گردش می چرخند و با جان خود، از او محافظت می کنند» .

چه بسیار است فاصله میان ما و یاران او; چرا که ما از جان و حتی وقت خود، برای او سهمی قرار نداده ایم، و چه اهداف و آرمان هایی از او که به هت سستی ما بر زمین مانده و چه دعوت هایی از او که بی پاسخ مانده است!؟

ب) اطاعت:
دومین ثمره درخت بینش، «اطاعت » و مقدم داشتن اراده او بر اراده خوداست . یاران امام عصر (عج)، این چنین اند و در برابر او تسلیم و خاضع اند: «هم اطوع من الامة لسیدها; (19) اطاعت آنان از امام، از فرمانبرداری کنیز در برابر مولایش بیش تر است » .

آنان در برابر قرائت امام، از خود قرائتی ندارند و اراده نفس اماره خود و اکثریت را، بر اراده و میل او مقدم نمی پندارند . یاران او، نیک می دانند که حق، با امام است و او با حق; چه دیگران بپذیرند و چه انکار کنند . آنان به بهانه نواندیشی و روشن بینی، از امام خود سبقت نمی گیرند و گرچه شت سر او در حرکت اند، ولی پای از دام ها برمی گیرند تا از او فاصله نگیرند . آنان نه تنها مطیع اند، بلکه بر خلاف بسیاری - که به بهانه فقدان زمینه، امکانات، سختی راه و - . . . از خدمت به او و اهدافش شانه خالی می کنند; در اطاعت او، اهل جدیت و تلاش اند و برای بر زمین نماندن آرمان های او، خود را به آب و آتش می زنند و از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنند: «. . . مجدون فی طاعته » (20) و دراین رسالت بزرگ همراه و هم پای امام هستند: «بهم ینصرالله امام الحق » . (21)

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

3 . بینش عمیق نسبت به انسان و هستی
اگر یاران او به کم ها قانع نیستند و در حرکت فراگیرشان، اهداف کم مایه را دنبال نمی کنند; جهت ژرفای نگاهی است که نسبت به خود و جهان پیرامون خود دارند . نگاه های آنان، از آرمان های کم ارزش، برگرفته و به اوج های متعالی دوخته می شود . یاران او، با تامل در خویشتن و استعدادهای شگفت انگیزشان، عظمت قدر خود را در می یابند و از این که دنیا و معبودهای دنیوی، آنان را پر نمی کنند، مسیر بودن دنیا و سالک بودن خویش را می فهمند . آنان با این نگاه، به معبودی پیوند می خورند که از تمام کاستی ها و زشتی ها مبرا است و می تواند آنان را سرشار و ظرفیت هایشان را تکمیل کند . پیوند با این معبود نامحدود و مهربان، نگاه ها را زیبا و متعالی می کند .

گذر از امتحانات
عمق و ژرفای این نگاه، آنان را از سیل امتحانات، سر افرازانه بیرون می برد: «ان اصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذی قال الله تعالی: «مبتلیکم بنهر» و ان اصحاب القائم علیه السلام یبتلون بمثل ذلک; سپاهیان طالوت، با نهر آبی آزمایش شدند، همان که خداوند درباره اش می فرماید: [خداوند]، شما را با نهر آبی می آزماید» ، و یاران امام مهدی علیه السلام نیز مثل آنان آزمایش می شوند» .

آرزوی شهادت
و آنان را مشتاق شهادت و لقای الهی می کند: «و یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله; (22) آرزو می کنند که در راه خدا به شهادت برسند»


www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif

 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

دوم . گستردگی
دومین بعد از ابعاد عظمت حرکت امام مهدی، جهانی بودن و گستردگی آن است که بر این اساس به تبیین ویژگی های یاران حضرت می پردازیم:

1 . طرح و برنامه جهانی

اگر یاران حضرت می خواهند در رکاب او و هم پای او، جهانی را به معنویت و رشد برسانند و دنیا را سرشار از هدایت کنند; بدون تردید باید دیدهایی وسیع، نگاهی جهانی و طرح ها و برنامه هایی فراگیر داشته باشند . بدون برخورداری از این نگاه ها و طرح ها، انتظار انقلاب جهانی، انتظاری بیهوده است . با این حساب، چند گروه، با آن حضرت نسبتی نخواهند داشت:

1 . تنگ نظرانی که تنها مقابل پای خویش را می بینند و وسعت نگاه شان از خود و محدوده خود فراتر نمی رود;

2 . کوته بینانی که در لاک خویش فرو رفته اند و از دنیای پیرامون خود و تحولات آن و نیز از جبهه کفر و اهداف و ابزارهای تحت اختیارش بی خبراند;

3 . کسانی که از این ها مطلع اند; ولی برای رویارویی با آن طرح و برنامه ای ندارند . مگر می توان بدون طرح و برنامه ای جهانی، دنیا را به سعادت و خوش بختی رساند؟

2 . جهاد و مبارزه جهانی

بعد از آن طرح و برنامه فراگیر، امام بر آن خواهد شد تا دنیا را سرشار از هدایت کند و یاران او نیز در این سازندگی پا به پای او خواهند آمد و در عیان و نهان، مردم را به خدا و دین او دعوت خواهند کرد: «الدعاة الی دین الله سرا و جهرا» . (23)

دراین میان، هدایت گریزان و عدالت ستیزان فراوانی نیز وجود خواهند داشت که در برابر او، صف کشیده و سد راهش خواهند شد . آنان، به مثابه غده ای چرکین و عضوی فاسد، برای پیکر جامعه بشریت اند و امام چاره ای جز جهاد و مبارزه برای قطع آن اعضای فاسد نخواهد داشت . بنابراین یاران و همراهان او نیز، باید اهل جهاد و مقاومت باشند; جهادی که «فی سبیل الله » است; نه به هدف غنیمت یابی و زراندوزی . امام علی علیه السلام درتفسیر آیه «یجاهدون فی سبیل الله . . .» (24) فرمودند: «هم اصحاب القائم; (25)آنان، یاران امام قائم اند» .

این جهاد، مبارزه با دنیایی از ظلم و ستم است و به همین سبب امام رضا علیه السلام به اصحاب خود فرمود: «امروز، شما آسوده تر از آن روزید (روز ظهور)» پرسیدند: چرا؟ فرمودند: «اگر قائم ما علیه السلام قیام کند، چیزی وجود نخواهد داشت جز خون بسته شده و عرق پیشانی و خواب برزین اسب ها» . (26)

دنیا خواهان و رفاه طلبانی که به خوشی ها خو کرده اند و از جنگ و جهاد گریزان اند و مقدس مآبان بزدلی که با جهاد و مقاومت و خون و شمشیر بیگانه اند; در حلقه یاران حضرت راهی نخواهند داشت.

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif

 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

3 . شجاعت
اگر جهاد و مبارزه، جهانی و فراگیر است، پس یاران ایشان هم باید شجاعت و جسارتی در خور و عزم هایی پولادین داشته باشند; چراکه بدون آن، قدم هایارای حرکت نخواهد داشت:

«کلهم لیوث قد خرجوا من غاباتهم لو انهم هموا بازالة الجبال لازالوها عن مواضعها; (27) همه شیرانی اند که از بیشه ها خارج شده اند و اگر اراده کنند، کوه ها را از جا برمی کنند» .

«جعلت قلوبهم کزبرالحدید; (28) دل هایشان، چون پاره های آهن شده است » .

«فان الرجل منهم یعطی قوة اربعین رجلا; (29) به هر کدام شان، نیروی چهل مرد داده شده است » .

«لو مروا بالجبال لقطعوها; (30) اگر به کوه های آهن روی آورند، آن ها را قطعه قطعه می کنند» .

4 . ایثار
آن حرکت گسترده، برای هدایت و سازندگی است; نه جهان گشایی و زمین گیری . جهاد، مقدمه این آرمان الهی است و آن چنان که رسول صلی الله علیه و آله از حق اهل بیت خود :S (31): چشم می پوشاند و آنان را در تنگنا و مضیقه قرار می داد، تا دیگران به رفاه برسند و از این رهگذر دل هایشان نرم و نسبت به دین مایل گردد . حضرت علی علیه السلام می فرماید: «کان من تالفه لهم ان کان الناس فی السکن و القرار و الشبع و الری و اللباس و الوطا والدثار و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله لا سقوف لبیوتنا و لا ابواب و لا سور الا الجرائد و ما اشبهها و لا وطا لنا و لا دثار علینا تداولنا الثوب الواحد فی الصلاة اکثرنا و نطوی الایام و اللیالی جوعا عامتنا . . . فیؤثر به رسول الله صلی الله علیه و آله ارباب النعم و الاموال تالفا منه لهم و استکانة منه لهم; (31) از جمله مهربانی های پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به مردم این بود که آنان در آرامش و سیری و پوشش بودند . زیرانداز و روانداز داشتند; ولی خانه های ما (خاندان او) سقف و در و دیواری به جز شاخه های خرما و مانند آن نداشت و فرش و رواندازی نداشتیم; بیشتر ما، برای نماز تنها لباس مان را دست به دست می چرخاندیم و روزها و شب های سال مان را به گرسنگی سپری می کردیم . . . او از سر مهربانی و فروتنی، صاحبان نعمت و مکنت را بر ما مقدم می داشت » .

یاران حضرت مهدی (عج) نیز سختی ها را به جان می خرند و از خوشی ها و لذایذ چشم می پوشند و با دست های مهربان شان، خوبی ها و خوشی ها را به دیگران هدیه می دهند; تا از این رهگذر، قلب ها را نرم کنند و رهیدگان را به دامان پر از مهر و محبت دین برگردانند.

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif

 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

5 . بردباری
تصور این که درعصر ظهور کارها، خود به خود به سامان می رسد وبدون تحمل مشقت ها، کاستی ها و کژی ها، از جامعه رخت بر می بندد و از همان ابتدا، همه غرق رفاه و لذت می شوند; خیال خام و تصور باطلی است . مفضل بن عمر می گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم; از سبب ناراحتی و غمگینی من پرسیدند . عرض کردم: به وضع بنی عباس و حکومت و جبروت شان می نگرم . اگر این حکومت برای شما بود، ما نیز همراه شما بودیم و از آن بهره می بردیم . حضرت فرمودند: «ای مفضل! بدان که اگر چنان می شد، شب ها، کاری نبود جز سیاست و تدبیر امور مردم و روزها، جز درگیر کار مردم بودن، غذای نامطبوع وناگوار و لباس خشن مانند علی علیه السلام، و الا آتش بود و دوزخ » . (32)

به راستی مگر می شود امام مهدی علیه السلام خود، لباس خشن بپوشد و طعام ناگوار بخورد: «ما لباس القائم الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشب » ; (33) ولی یاران و همراهانش غرق رفاه و خوشی باشند؟» .

امام علی علیه السلام در وصف یاران مهدی علیه السلام می فرماید: «انه یاخذ البیعة عن اصحابه ان لا یکنزوا ذهبا و لا فضة و برا و لا شعیرا و یلبسون الخشن من الثیاب; (34) او از یارانش بیعت می گیرد که طلا و نقره ای نیندوزند و گندم و جویی ذخیره نکنند و لباس خشن بپوشند و . . .» .

آنان، در راه تحقق آرمان های جهانی امام مهدی علیه السلام، مشکلات و مصائب فراوانی را به جان می خرند; ولی از سر اخلاص و تواضع، عمل خود را هیچ می پندارند و به جهت هجوم سختی ها و تحمل مشقت ها، بر خداوند منت نمی گذارند: «قوم لم یمنوا علی الله بالصبر» (35) و از این که نقد جان خویش را در کف اخلاص نهاده، تقدیم آستان دوست می کنند، هرگز به خود نمی بالند و آن را بزرگ نمی شمارند: «و لم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق » . (36)

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"


6 . یک دلی
آنان یک رنگ و یک دل اند: «قلوبهم مجتمعة » (37) و این نیست مگر به این سبب که هواها و خودخواهی ها، از جان شان رخت بر بسته و به جای آن، خدا خواهی و خداپرستی نشسته است . با این اتحاد و یک رنگی است که می توان به اهداف جهانی دست یافت و آرمان های الهی را تحقق بخشید . سپاهی که از اختلاف و چنددلی رنج می برد، چگونه می تواند سر افرازانه بام دنیا را فتح کند.

7 . استواری
حرکت بزرگ حضرت ولی عصر (عج)، برخوردار از پشتوانه امداد الهی است و بدون برخورداری از امدادهای ویژه الهی، هرگز به آرمان های خود دست نخواهد یافت . توجه به وجود این تاییدات الهی، تاثیر شگرفی بر روان یاران امام بر جای خواهد گذاشت . یقین به آن امدادها، باعث می شود، ذره ای در درستی آرمان ها و مسیر خود تردید نکنند و ملامت ها و سرزنش های کوته بینان و عافیت طلبان، در عزم شان خللی نیفکند .

قرآن می فرماید: «یا ایهاالذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه . . . و لا یخافون لومة لائم » ; (38) ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما، از آیین خود بازگردد [به خدا، زیانی نمی رساند . ] خداوند جمعیتی را می آورد که آنان را دوست دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند . . . آنان از سرزنش هیچ ملامت کننده ای هراسی ندارند» .

امام علی علیه السلام درتفسیر این آیه می فرماید: «هم اصحاب القائم; (39) آنان، یاران امام قائم علیه السلام هستند» .

اگر این انقلاب، از رهبری ویژه برخوردار است فیض حضور درکنار چنین امامی - که رسالت پیامبران و اولیا در طول تاریخ بشریت را بر دوش می کشد و می خواهد بار بر زمین مانده آنان را به مقصد برساند - برای کسانی فراهم خواهد شد که در خود تناسبی با آن امام فراهم کرده باشند و مانند او، خالق هستی را در همه شؤون حیات و هستی شان، جریان و حضور بخشند . شاید از همین رو است که از آنان به «مردان الهی » تعبیر شده است: «رجال الهیون » . (40)

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif

 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

اهداف و آرمان ها
ما تاکنون، برخی از ابعاد انقلاب بزرگ حضرت را بیان کرده، به تبیین ویژگی های یاران ایشان از این منظر پرداختیم . درصدر سخن گفتیم راه دیگری نیز برای فهم خصوصیات یاران امام مهدی (عج) وجود دارد و آن تحلیل اهداف انقلاب بود .

با نگاه به اهداف و آرمان های انقلاب جهانی حضرت ولی عصر (عج) نیز می توان ویژگی های یاران او را - که در واقع پدید آورندگان و ابزار آن اهداف اند - گمانه زد . در قسمت هایی از دعای ندبه، به برخی از این اهداف، اشاره شده است . بدین منظور، مروری کوتاه به دعای ندبه خواهیم داشت:

1 . ستم سوزی: «این المعد لقطع دابر الظلمة; کجا است مهیا شده برای ریشه کن کردن نسل ستمگران » !

یکی از آرمان های حضرت، ظلم ستیزی است . اصولا، در روایات فراوانی، به عدالت گستری و ظلم ستیزی حضرت اشاره شده است: «یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا» . (41) کسانی خواهند توانست همراه او برای قطع ریشه های ظلم و بی عدالتی، کمر همت بسته و در این مسیر استوار بمانند که خود، از ظلم گریزان بوده و خویشتن را از جور و ستم پیراسته باشند; چرا که حضرت مهدی (عج)، از ظالمان به عنوان بازوی خود، استفاده نخواهد کرد .

ظلم، مصادیق فراوانی دارد; مانند ظلم به خویشتن (فروختن خویشتن به ارزان تر از لقای حق و جهت مادی و حیوانی دادن به استعدادها و توان مندی های خود) و ظلم به خانواده، دوستان، جامعه و . . . . هم چنین احتکار، اسراف، سلب آسایش، اهمال در حقوق دیگران، و . . . همه از مصادیق ظلم است و مرتکبان آن، بیرون از محفل یاران حضرت خواهند بود .

2 . احیای سنن: «این المدخر لتجدید الفرائض و السنن; کجا است، آن ذخیره ای که فریضه ها و سنت ها را احیا می کند» !

از دیگر رسالت های حضرت، احیای فریضه ها و سنت های الهی است . یاران او، در انجام دادن فرایض و سنت های الهی، اهتمام کامل خواهند داشت; زیرا نخستین قدم برای انجام دادن این رسالت، رعایت آن از سوی احیا کنندگان آن است .

از پیشوایان معصوم ما علیه السلام ، سنت های نیکویی در رابطه با گفت و شنود، رفت و آمد، غذا خوردن، لباس پوشیدن و . . . به جای مانده است; ولی متاسفانه بسیاری از آنها مهجور مانده است .

آنان که رعایت شیوه ها و مدهای رایج جامعه را، برخود فرض می دانند و سنت ها و روش های پیشوایان معصوم علیه السلام را فراموش کرده اند; در جمع یاران حضرت راهی نخواهند داشت.

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif

 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"

3 . احیای قرآن: «این المؤمل لاحیاء الکتاب و حدوده; کجا است آن که آرزو می رود قرآن و حدودش را زنده کند» . حضرت خواهد آمد تا قرآن، را از غربت به در آورد و گردهای نشسته بر رخش را بزداید . آن را از کنج مساجد، به متن زندگی انسان ها بیاورد و دردهایشان را با آن تسکین بخشد و نابسامانی ها را به سامان رساند .

بیگانگان با قرآن - که هفته ها و ماه ها قرآن را نمی گشایند و انس و الفت شان با اشعار، آثار ادبی و رمان ها، از انس با قرآن بیش تر است - در بزم با صفای یاران حضرت، جایگاهی نخواهند داشت . اما یاران حضرت، نه تنها اهل قرائت قرآن اند; بلکه آن را در اعماق جان شان جریان بخشیده و با آن زندگی می کنند و روح شان، را صفا می بخشند .

«تجلی بالتنزیل بصائرهم و یرمی بالتفسیر مسامعهم; (42) با قرآن، دیدگان شان نورانی می شود و تفسیر آن، در گوش جان شان، جای می گیرد» .

4 . عصیان ستیزی: «این مبید اهل الفسوق و العصیان و الطغیان; کجا است آن بنیان کن اصحاب فسق و عصیان و طغیان » !

از دیگر برنامه های امام مهدی علیه السلام، مبارزه با اهل فسق و نافرمانی است و زندگی یارانش از این آلودگی ها پاک است . آنان، هم چنان که با خدای خود عهد بسته اند که از اطاعت او سرنپیچند; با ولی او نیز یعت بسته اند که از محارم الهی چشم بپوشند» .

امام علی علیه السلام می فرماید: «انه یاخذ البیعة عن اصحابه علی ان لا یسرقوا و لا یزنوا و لا یسبوا مسلما و لا یقتلوا محرما . . . و لا یضربوا احدا الا بالحق . . . و لا یاکلوا مال الیتیم . . . و لا یشربوا مسکرا . . . ; (43) از اصحاب خود بیعت می گیرد که دزدی نکنند، دامن شان را به آلودگی نیالایند، مسلمانی را دشنام ندهند، کسی را به ناحق نکشند، . . . کسی را نزنند; مگر این که مستحق آن باشد، . . . مال یتیم را نخورند، . . . شراب ننوشند . . .» .

5 . عزت دوستان: «این معز الاولیاء و مذل الاعداء; کجا است عزت بخش دوستان و خوار کننده دشمنان!» .

در طول تاریخ - به جز بعضی از زمان ها - به سبب بهره مندی عده ای از زر و زور و به کاربردن حیله و تزویر، غلبه و عزت ظاهری برای جبهه باطل بوده است و مؤمنان و پارسایان واقعی، به ظاهر زبون و خوار و در چشمان کوته بین دنیاپرستان، کم ارزش و زبون بوده اند . و آن حضرت می آید تا به این ستم تاریخی پایان دهد و عزت واقعی مؤمنان را در ظاهر نیز نمایان سازد و بی مایگی و بی پایگی عزت ظاهری جبهه طاغوت را بر ملا کند . کسانی خواهند توانست با او در پیمودن این مسیر، همراه و هم قدم باشند که به عزت واقعی پارسایان، با تمام وجود اعتقاد داشته باشند و باطل را - با تمام ظاهر فریبنده و پرهیاهوی خیره کننده اش - ذلیل و زبون بدانند; نه این که در برابر اهل دنیا و اربابان زرو زور، خاکسار و فروتن باشند و در برابر مؤمنان تهی دست، متکبر و مغرور! امام علی علیه السلام درتفسیر آیه «. . . اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین » (44) فرموده است: «هم اصحاب القائم; (45) آنان، یاران امام قائم علیه السلام هستند».

www.ayehayeentezar.com_gallery_images_32080344235947849341.gif


 
بالا