♦♦♦♦غسل نشاط کنید♦♦♦♦

*مریم*

کاربر ویژه
"بازنشسته"
آیت الله مجتهدی:

همیشه مقید به غسل توبه باشید، شاید بعد از آن غسل مردید.

غسل نشاط
را هم نیت کنید که وقتی عبادت می کنید نشاط داشته باشید.

دیدید آدم گرسنه ، چه با نشاط غذا می خورد؟

آدمی که خوابش می آید
چه با نشاط می خوابد و لذت می برد؟

عبادت هم نشاط می خواهد.

ماها برای عبادت کسل هستیم.

لذا مقید باشید غسل نشاط انجام دهید.


( طبق این سخن آیت الله مجتهدی هر وقت که به استحمام یا حمام میرویدغسل توبه و غسل نشاط انجام دهید)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: gole yakh
بالا