»»» وظایف شیعه نسبت به امام زمان(ع) در عصر غیبت«««

ایرانی اسلامی

کاربر حرفه ای
"کاربر *ویژه*"
بسم الله الرحمن الرحیم
هر یک از شیعیان در عصر غیبت وظایفی دارد که باید انها را انجام دهد تا انشاالله دل امام زمان(ع) را از خود شاد کند
در این جا بخشی از این وظایف را عنوان می کنیم:
1- به دست اوردن شناخت صفات و اداب ان بزرگوار و علائم حتمیه ظهور
2-رعایت ادب نسبت به یاد امام(ع) مثل قیام کردن و مودب بودن و ...
3-محبت امام عصر(ع) بطور خاص
4-محبوب نمودن او در میان مردم
5-انتظار فرج و ظهور امام (ع)
6-اظهار اشتیاق به دیدار ان حضرت(ع)
7-ذکر مناقب و فضائل ان بزرگوار
8-اندوهگین بودن مومن از فراق ایشان
9-حضور در مجالس فضایل و مناقب ان بزرگوار
10-شعر سرودن در فضایل و مناقب ان بزرگوار
11-شعر خواندن در فضایل و مناقب ان بزرگوار
12-قیام نمودن هنگام شنیدن نام ان بزرگوار
13-گریه کردن و گریانیدن در فراق ان بزرگوار
14-تباکی نمودن(خود را به گریه زدن)در فراق ان بزرگوار
15-درخواست معرفت امام عصر(ع) از خداوند تبارک و تعالی
16-تداوم بر دعای به ان حضرت(ع)
17-مداومت کردن خواندن دعای غریق برای ان بزرگوار تا سبب نجات ما شود
ادامه دارد...

 

ایرانی اسلامی

کاربر حرفه ای
"کاربر *ویژه*"
بسم الله الرحمن الرحیم
هر یک از شیعیان در عصر غیبت وظایفی دارد که باید انها را انجام دهد تا انشاالله دل امام زمان(ع) را از خود شاد کند
در این جا بخشی از این وظایف را عنوان می کنیم:
1- به دست اوردن شناخت صفات و اداب ان بزرگوار و علائم حتمیه ظهور
2-رعایت ادب نسبت به یاد امام(ع) مثل قیام کردن و مودب بودن و ...
3-محبت امام عصر(ع) بطور خاص
4-محبوب نمودن او در میان مردم
5-انتظار فرج و ظهور امام (ع)
6-اظهار اشتیاق به دیدار ان حضرت(ع)
7-ذکر مناقب و فضائل ان بزرگوار
8-اندوهگین بودن مومن از فراق ایشان
9-حضور در مجالس فضایل و مناقب ان بزرگوار
10-شعر سرودن در فضایل و مناقب ان بزرگوار
11-شعر خواندن در فضایل و مناقب ان بزرگوار
12-قیام نمودن هنگام شنیدن نام ان بزرگوار
13-گریه کردن و گریانیدن در فراق ان بزرگوار
14-تباکی نمودن(خود را به گریه زدن)در فراق ان بزرگوار
15-درخواست معرفت امام عصر(ع) از خداوند تبارک و تعالی
16-تداوم بر دعای به ان حضرت(ع)
17-مداومت کردن خواندن دعای غریق برای ان بزرگوار تا سبب نجات ما شود
ادامه دارد...


بسم الله الرحمن الرحیم
18-دعا در زمان غیبت ان بزرگوار مثل دعای غیبت اللهم عرفنی نفسک و...
19-شناختن علامت های ظهور ان حضرت(ع)
20-تسلیم بودن و عجله نکردن در امر فرج ان بزرگوار
21-صدقه دادن به نیابت از ان بزرگوار
22-صدقه دادن به قصد سلامتی ان بزرگوار
23-حج رفتن به نیابت ان حضرت(ع)
24-حج فرستادن از طرف ان حضرت(ع)
25-طواف بیت الله الحرام به نیابت ان حضرت(ع)
26-فرستادن نایب برای طواف از طرف ان حضرت(ع)
27-زیارت مشاهد رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) به نیابت از ان بزرگوار
28-استحباب اعزام نایب برای زیارت مشاهد مشرفه از سوی ان بزرگوار
29-سعی در خدمت کردن به ان بزرگوار
30-اهتمام ورزیدن به یاری ان بزرگوار

 

ایرانی اسلامی

کاربر حرفه ای
"کاربر *ویژه*"

بسم الله الرحمن الرحیم
18-دعا در زمان غیبت ان بزرگوار مثل دعای غیبت اللهم عرفنی نفسک و...
19-شناختن علامت های ظهور ان حضرت(ع)
20-تسلیم بودن و عجله نکردن در امر فرج ان بزرگوار
21-صدقه دادن به نیابت از ان بزرگوار
22-صدقه دادن به قصد سلامتی ان بزرگوار
23-حج رفتن به نیابت ان حضرت(ع)
24-حج فرستادن از طرف ان حضرت(ع)
25-طواف بیت الله الحرام به نیابت ان حضرت(ع)
26-فرستادن نایب برای طواف از طرف ان حضرت(ع)
27-زیارت مشاهد رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) به نیابت از ان بزرگوار
28-استحباب اعزام نایب برای زیارت مشاهد مشرفه از سوی ان بزرگوار
29-سعی در خدمت کردن به ان بزرگوار
30-اهتمام ورزیدن به یاری ان بزرگوار

بسم الله الرحمن الرحیم
31-تصمیم قلبی بر یاری ان بزرگوار
32-تجدید بیعت در فرائض,روزها و هر جمعه با ان حضرت(ع)
33-صله به وسیله مال با ان حضرت(ع)
34-صله شیعیان و دوستان صالح ائمه(ع) به وسیله مال
35-خوشحال کردن مومنین
36-طلب خیر برای ان بزرگوار
37-زیارت و سلام کردن در هر مکان به ان بزرگوار
38-دیدار مومنین صالح و شیعیان مخلص به ان بزرگوار و سلام نمودن بر انان

 

ایرانی اسلامی

کاربر حرفه ای
"کاربر *ویژه*"
بسم الله الرحمن الرحیم
31-تصمیم قلبی بر یاری ان بزرگوار
32-تجدید بیعت در فرائض,روزها و هر جمعه با ان حضرت(ع)
33-صله به وسیله مال با ان حضرت(ع)
34-صله شیعیان و دوستان صالح ائمه(ع) به وسیله مال
35-خوشحال کردن مومنین
36-طلب خیر برای ان بزرگوار
37-زیارت و سلام کردن در هر مکان به ان بزرگوار
38-دیدار مومنین صالح و شیعیان مخلص به ان بزرگوار و سلام نمودن بر انان

بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا صاحب الزمان(ع)
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

39-درود فرستادن بر ان بزرگوار

40- هدیه ثواب نماز به ان بزرگوار
41-هدیه نماز مخصوص به هر یک ائمه :S (31): بخصوص امام علیه السلام و قید و شرطی این نماز ندارد
42-اهدا قرائت قران به ان بزرگوار
43-توسل و طلب شفاعت از خداوند بوسیله بزرگوار
44-هدیه نماز به ان بزرگوار به طور مخصوص و در وقت معین مراجعه شود به مفاتیح و
مکیال المکارم
45-عرضه کردن خواست ها و حوائج به ان بزرگوار
46-رعایت نمودن حقوق ان بزرگوار
 

ایرانی اسلامی

کاربر حرفه ای
"کاربر *ویژه*"
بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا صاحب الزمان(ع)
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته


47-دعوت نمودن مردم به سوی ان بزرگوار
48-خضوع دل هنگام یاد ان بزرگوار
49-اشکار نمودن عالم علمش را برای ان حضرت (( یعنی بیدار نمودن مردم ))
50- تقیه نمودن از اشرار و مخفی راز از اغیار
51- صبر کردن بر اذیت و تکذیب نااهلان و سایر غم ها و محنت ها
52- درخواست صبر از خدای متعال
53-سفارش همراهان و محبان ان بزرگوار به صبر در زمان غیبت ایشان
 
بالا