سیره امام هادی(ع)

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

ترويج فرهنگ ازدواج
از بين بردن عوامل منحرف کنندهي اجتماعي از يک سو و ترويج فرهنگ ازدواج از سوي ديگر، ميتواند نقش مهمي در سلامت جامعه ايفا کند.
امام هادي (ع) در يکي از خطبههاي عقد ازدواج، پس از حمد و ثناي الهي و تأکيد بر اصول اعتقادي فرمود:
«اما بعد، خداي سبحان، دامادي (و خويشاوندي سببي) را دستاويز انس دلها و فاميلي همسران قرار داد که با آن، خويشاونديها را به هم آميخت و آن را مايه دلسوزي و مهرباني قرار داد: «در اين نشانههايي است براي عالمان».[1] خداي سبحان در کتاب خود ميفرمايد: «و او کسي است که از آب، انساني آفريد و او را (داراي خويشاوندي) نسبي و سببي قرار داد»[2] و «به افراد بيهمسر قوم خود و غلامان و کنيزان درستکارتان همسر دهيد!».[3] همانا فلاني پسر فلاني، کسي است که موقعيت اجتماعي و رفتار او را ميشناسيد. او مايل است در زندگي شما شريک شود. او دامادي شما را دوست دارد، به خواستگاري دختر شما فلاني دختر فلاني آمده است و چنين و چنان مقدار را مهريه دختر قرار داده است که نقد آن اين مقدار است و نسيه آن اين مقدار. وساطت ما را براي او بپذيريد و به خواستگار ما همسر دهيد، پاسخ نيک دهيد و سخن نيک به زبان آوريد، من از خدا براي خود و شما و همه مسلمانان مغفرت ميطلبم».[4] .
پی نوشته ها :
[1] روم / 22.
[2] فرقان / 54.
[3] نور / 32.
[4] فرهنگ جامع سخنان امام هادي (ع)، گروه حديث پژوهشکده باقرالعلوم، چاپ و نشر بين الملل، وابسته به اميرکبير، چ1، 1385، ص 280، به نقل از کافي، ج 5، ص 372، ح 6
 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

حرمت مسکرات
يکي از ابزارهايي که به امنيت اخلاقي جامعه صدمهي زيادي ميزند، استفاده از مسکرات است که از گذشتههاي دور وجود داشته و همواره بشر را به سمت فساد کشانده است. يکي از مهمترين دلايل حرمت شراب، اين است که عقل را زايل ميکند. به همين دليل، هر مادهاي که بر عقل انسان خدشه وارد کند و او را از حالت عادي خارج گرداند، مسکر و حرام است.
امام هادي (ع) در جواب نامهاي که در همين زمينه پرسش شده بود، فرمود:
«کل مسکر حرام؛[1] هر چيز مست کنندهاي حرام است».
از آنجا که مخالفت عمدي با حکم خداوند، با اين نيت که حکم خداوند را قبول ندارد باعث کفر انسان ميشود، امام هادي (ع) در جواب نامهاي که از شارب خمر پرسيده شده بود، فرمود: «شارب الخمر کافر».[2] .
پی نوشته ها :
[1] موسوعة الامام الهادي، ج 2، ص419.
[2] همان.
 

نورا

کاربر ویژه
"کاربر *ویژه*"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

وضعيت فرهنگي در عصر امام هادي
اسراف در بيت المال، مي گساري و ترويج مفاسد اخلاقي در عصر امام هادي (ع) نمود زيادي داشت. متوکل عباسي مبلغ دو ميليون دينار براي ساخت کاخ جعفري هزينه کرد؛ در حالي که هفت کاخ ديگر نيز داشت.[1] .
در کاخ متوکل چهار هزار کنيز از نقاط مختلف دنيا حضور داشتند و متوکل با همه آنان معاشرت نزديک داشت و با يکي از آنان ارتباط تنگاتنگ داشت.[2] .
قاضي تنوخي که مسند قضاوت بصره را بر عهده داشت، وضع خليفه عباسي را در قالب شعري چنين ترسيم ميکند:
نشا بين طنبور وزق و مزهر
و في حجر شاد او علي صدر ضارب
يعني: (متوکل) ميان تار و تنبور و باده و عود و در دامن آوازه خوان يا روي سينه نوازنده به سر ميبرد.[3] .
ميگساري در آن دوران رايج شده بود و متوکل و وزيران و اطرافيان علناً آن را مرتکب ميشدند؛ حتي اهداي بطريهاي شراب در نظر آنها بالاترين هديه بود.
البته دامنهي بي بند و باري به عموم مردم نيز کشيده شده بود. بي اعتنايي به امور ديني، ترويج مي گساري و شهوتراني در اشعار شاعران آن عصر انعکاس يافته است.[4] .
فساد متوکل عباسي به عنوان خليفهي جامعهي اسلامي و به تبع آن فساد تودهي مردم را ميتوان در ماجراي زير ديد:
روزي امام به مجلس متوکل احضار شد و نزديک متوکل نشست. متوکل متوجه شد که جنس عمامهي امام نفيس است. از روي اعتراض گفت: اين عمامه را چند خريدهاي؟
امام فرمود: کسي که براي من آورده، به پانصد درهم خريده است.
متوکل گفت: اسراف کردهاي که عمامهاي با اين قيمت بر سر بستهاي؟!
امام فرمود: شنيدهام در همين روزها، کنيز زيبايي به هزار دينار سرخ[5] خريدهاي؟
متوکل پاسخ داد: آري، صحيح است.
امام فرمود: من براي شريفترين عضوم هزينه کردهام، ولي تو براي پست ترين عضوت! انصاف بده کدام اسراف است؟[6] .
امام با اين پاسخ خويش، هم جواب گستاخي متوکل را داد و هم به اين نکته اشاره کرد که در اين گونه اعمال، دو گناه نهفته است: مخالفت با امر خدا و بي پروايي، هزينه کردن در راه گناه که مصداق اسراف است.
پی نوشته ها :
[1] تحليلي از زندگاني امام هادي (ع)، باقر شريف قرشي، ترجمه محمدرضا عطائي، کنگره جهاني حضرت رضا (ع)، چ 1، انتشارات آستان قدس رضوي، 1371ش، ص 434.
[2] همان، ص 432، به نقل از سير اعلام النبلاء ج8، ص153.
[3] همان، ص 476.
[4] ر ک: تحليلي از زندگاني امام هادي (ع)، ص477 ـ 480.
[5] گفتني است دينار از طلا و درهم از نقره است و هر دينار معادل ده درهم است.
[6] سيره عملي اهل بيت، حضرت امام علي هادي، سيد کاظم ارفع، چ 1، 1380 ش، نشر تربيت، ص 7، به نقل از لطائف الطوائف، ص 411.
 

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

سلام

به مناسبت میلاد امام هادی(علیه السلام) خوندن این تاپیک خالی از لطف نیست..


73665469390878220183.gif

الإمامُ الهاديُّ عليه ‏السلام :
ظهور مقدّرات

المقادیرُ تُرِیکَ ما لم یخْطُرْ بِبالِکَ؛
مقدرات چیزهایی را بر تو نمایان میسازد که به فکرت خطور نکرده است.
همان، ص۳۷۹؛ اعلام الدین، ص۳۱۱.
73665469390878220183.gif
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

امام هادی(ع):
مسخره کردن و شوخى هاى - بى مورد - از بى خردى است و کار انسان هاى نادان مى باشد.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: montazer

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

امام هادي(علیه السلام) : " هرکس بذر خوبي بکارد، شادماني درو مي کند.
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

امام هادي‏عليه السلام :
مَن أَطاعَ اللَّهَ لَم يُبالِ سَخَطَ المَخلُوقِينَ
كسي كه از خدا اطاعت مي‏كند ، از خشم مردم باكي ندارد.
 

گمنام

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
پاسخ : سیره امام هادی(ع)

امام هادي‏عليه السلام :
إذا حَلَلتَ مِن أخيكَ في مَحَلِّ الثِّقَةِ فَاعدِلْ عَنِ المَلَقِ إلي حُسنِ النِّيَّةِ
هرگاه به برادرت اعتماد كردي ، به جاي مدح و ثنا [در ظاهر] نيّتت را [در باطن ]نيكو كن
 

مفردمذکرغائب

کاربر فعال
"بازنشسته"
امام هادى عليه السلام : العُقوقُ يُعقِبُ القِلَّةَ و يُؤدِّي إلَى الذِّلَّةِ

امام هادى عليه السلام :عاقّ [والدين] ، نادارى در پى دارد و به خوارى مى كشاند .
بحار الانوار ج74 ص 84
 
بالا