احــــکام شـــرعــــی عـــــــزاداری

  • نویسنده موضوع kyana
  • تاریخ شروع

kyana

کاربر ویژه
"بازنشسته"

ناتوانی در ادای نذر عزاداری


اگر نتوانسته است به نذر عمل کند، از ذمۀ او ساقط است (آیت الله سیستانی ).


39132706579539218009.gif


محل مصرف نذر برای امام حسین

می شود در راه اقامۀ عزا برای آن ها مصرف کرد (آیت الله سیستانی ).
39132706579539218009.gif
تبدیل نذر عزاداریاگر صیغۀ مخصوص نذر را نخوانده، نذر وجوب انجام ندارد و اختیار با خود شخص است؛ ولی چنانچه صیغۀ نذر را خوانده باشد، باید برطبق آن عمل کند؛ مگر آنکه قدرت بر انجام نداشته باشد (امام خمینی، استفتائات، ج‏۲، ص۴۷۷، سؤال۵۴.).
اگر نذر با صیغۀ شرعی باشد، باید طبق نذر عمل شود (آیت الله سیستانی )


39132706579539218009.gifقبول وسایل نذر مثل عَلم در عزاداری توسط مسولین حسینیه


اگر صلاح نداند، می تواند (آیت الله بهجت ).


اگر صلاح ندانند، می توانند (آیت الله بهجت ).


این نذر، متولی حسینیه و هیئت امنای آن را ملزم به قبول عَلَم نمی کند (آیت الله خامنه ای ).
39132706579539218009.gif
نذر دربارۀ قمه زنیاشکال دارد (آیت الله نوری همدانی، استفتائات، سؤال۵۹۷.).39132706579539218009.gif

 
بالا