کوثر در آیات و روایات برگی از تاریخ
بصیرت فاطمی گنجینه ادبی
پرسشکده رسانه

57 امام صادق (علیه السلام):هر کس چهار رکعت نماز بخواند [هر دو رکعت به یک سلام] و در هر رکعت [پس از سوره حمد] پنجاه مرتبه سوره «قل هو الله احد» را بخواند، این نماز، نماز فاطمه علیها السلام است من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 564