سامانه ختم صلوات منجی دوازدهم (نسخه آزمایشی)
نام: aj-f - زمان: ۹۷,۱,۱۰ - 11:45 - نیت: خداوند همه را به راه راست هدایت کند- دلنوشته: آقا جان کمکمان کن، نمیدانم کی می آیی ولی هوای ما را داشته باش

بازگشت به صفحه اصلی