سامانه ختم صلوات منجی دوازدهم (نسخه آزمایشی)
نام: مخفی - زمان: ۹۷,۵,۱۹ - 15:18 - نیت: سلامتی و شفا مریضا- دلنوشته: ایشالله همه مریضا شفا پیدا کنند.

بازگشت به صفحه اصلی