سامانه ختم صلوات منجی دوازدهم (نسخه آزمایشی)
نـــــــام شمـــــــــا مخفــــــی بـــاشــــــــــــــد


# نام تعداد زمان
85گمنام5۸/۹۶
84گمنام14۴/۹۶
83علی5۴/۹۶
82گمنام5۳/۹۶
81گمنام14۳/۹۶
80گمنام14۳/۹۶
79گمنام5۲/۹۶
78محمد1000۲/۹۶
77گمنام14۲/۹۶
76سادات5۲/۹۶
75ناجی دلها100۱/۹۶
74غلامرضا100۱/۹۶
73گمنام5۱/۹۶
72گمنام5۱/۹۶
71سعادت500۱/۹۶
70ونوس 100۱۲/۹۵
69ونوس 500۱۲/۹۵
68گمنام5۱۱/۹۵
67klkjk10۹/۹۵
66امیر100۸/۹۵

تاکنون، 1391 نفر، 198753 صلوات فرستاده اند.
تعداد بازدید کنندگان: 1986 - تعداد بازدید ها : 19328