سامانه ختم صلوات منجی دوازدهم (نسخه آزمایشی)
نـــــــام شمـــــــــا مخفــــــی بـــاشــــــــــــــد


# نام تعداد زمان
200گمنام14۵/۰۰
199Somif313۴/۰۰
198کانال تبلیغی فرهنگی سفیر هدایت1000۴/۰۰
197کانال تبلیغی فرهنگی سفیر هدایت1000۴/۰۰
196ircfc.ir10۴/۰۰
195مخفی2۲/۰۰
194علی صفایی10۲/۰۰
1932623810۲/۰۰
192ابوالفضل مهدوی14۲/۰۰
191امیر فاضل اکبری996۱/۰۰
190مخفی996۱/۰۰
189مخفی20۱/۰۰
188ک5۱/۰۰
187مخفی114۱۱/۹۹
186بنده خدا14۱۰/۹۹
185Ghobadd50۱۰/۹۹
184علی100۱۰/۹۹
183علی100۱۰/۹۹
182گمنام5۹/۹۹
181گمنام5۹/۹۹

تاکنون، 1506 نفر، 229650 صلوات فرستاده اند.
تعداد بازدید کنندگان: 5293 - تعداد بازدید ها : 33683