امتیازات

 1. 1

  اولین پیام ما

  Post a message somewhere on the site to receive this.

 2. 5

  کسی شما را دوست دارد

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 10

  من اینو خیلی دوست دارم

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 18

  شما با این مقدار هم کافی نیستید !

  Your content has been liked 250 times.

 5. 20

  نمی تونی توقف کنی

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 20

  معتاد به انجمن

  1,000 messages? Impressive!

 7. 24

  بازگشت خود را ادامه دهید

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 30

  جدا دوست داشتنیه!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 9. 40

  من عاشق اینجام!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.